Förvärvsarbetande 16+ år efter arbetsplatsens belägenhet, ålder, kön
Markera ditt val och tryck på knappen 'Fortsätt'. Markeringstips

För markerade variabler Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

år Markera minst ett värde

Totalt 7 Valda

Sök

Bostadsområden 2016 Markera minst ett värde

Totalt 44 Valda

Sök

ålder Markera minst ett värde

Totalt 2 Valda

Sök

kön Markera minst ett värde

Totalt 3 Valda

Sök

SNI2007 grov nivå Markera minst ett värde

Totalt 17 Valda

Sök


Antal valda celler är:(maximalt tillåtna antal är 100 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 100 000
Kontakt och information

Information

Enhet
antal
Kontakt
Kontakta vår funktionsbrevlåda: utredningochstatistik@vasteras.se
Skapad datum
2016-05-12
Källa
Statistiska Centralbyrån (SCB), Registerbaserade arbetsmarknadsstatistiken (RAMS), uttag genom Västerås stads statistikdatabas. (http://statistik.vasteras.se)
Matris
NoMatrix
Fotnoter

Fotnoter

Fr.o.m. årgång 2011 har SCB gjort förändringar i statistiken gällande vilka som räknas som förvärvsarbetande. Förändringarna påverkade endast personer 65 år och äldre och innebar att antalet förvärvsarbetande i denna åldersgrupp ökade. Dessutom ändrades den övre åldersgränsen för att klassificeras som förvärvsarbetande från 84 till 74 år. Detta medför att det fr.o.m. årgång 2011 inte finns några förvärvsarbetande som är 75 år eller äldre.
Förvärvsarbetande 16+ år med arbetsplats i området (dagbefolkning)

Som förvärvsarbetande eller sysselsatt, vilka används som synonyma begrepp, räknas alla som bedöms ha utfört i genomsnitt en timmes arbete per vecka under november månad respektive år. Även de som varit tillfälligt frånvarande under mätperioden, t ex på grund av sjukdom ingår. Bedömningen görs utifrån uppgifter om löneinkomsten. Fr.o.m. årgång 2011 räknas alla personer över 74 år som ej förvärvsarbetande.och alla egna företagare med inkomst av aktiv näringsverksamhet räknas som förvärvsarbetande.