Öppet arbetslösa 2019-2022 i åldern 18-64 efter bostadsområde (N2) och arbetssökandekategori
Markera ditt val och tryck på knappen 'Fortsätt'. Markeringstips

För markerade variabler Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

år Markera minst ett värde

Totalt 4 Valda

Sök

bostadsområde Markera minst ett värde

Totalt 52 Valda

Sök

arbetssökandekategori

Totalt 3 Valda

Sök


Antal valda celler är:(maximalt tillåtna antal är 100 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 100 000
Kontakt och information

Information

Enhet
Antal personer
Kontakt
Kontakta vår brevlåda: statistikochanalys@vasteras.se
Senast uppdaterad
2023-02-24
Källa
Egna bearbetningar av statistik från SCB
Matris
NoMatrix
Fotnoter

Fotnoter

Arbetslösa avser personer som erhållit arbetslöshetsunderstöd under året (öppet arbetslösa) och personer som deltagit i program med aktivitetsstöd under året.
Inga personuppgifter ska visas i Statistikdatabaserna. För att säkerställa det måste vi ibland sekretessmarkera områden. Sekretess markeras med '-'. Inget värde redovisas för ett sekretessmarkerat område. Beroende på hur känslig uppgiften är sekretessmarkeras antal under 8 eller 4.