Förvärvsfrekvens nattbefolkning 2017-2021 efter bostadsområde (N2) och kön
Markera ditt val och tryck på knappen 'Fortsätt'. Markeringstips

För markerade variabler Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

År Markera minst ett värde

Totalt 5 Valda

Sök

Bostadsområde Markera minst ett värde

Totalt 52 Valda

Sök

Kön Markera minst ett värde

Totalt 3 Valda

Sök


Antal valda celler är:(maximalt tillåtna antal är 100 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 100 000
Kontakt och information

Information

Enhet
Förvärvsfrekvens
Kontakt
Kontakta vår brevlåda: statistikochanalys@vasteras.se
Senast uppdaterad
2023-08-18
Källa
SCB (MONA). Sammanställning av Statistik och analysenheten, Västerås stad
Matris
NoMatrix
Fotnoter

Fotnoter

Förvärvsfrekvensen anger andel personer med bostad i området (nattbefolkning) som förvärvsarbetar i relation till samtliga personer i den aktuella åldersgruppen. Förvärvsfrekvensen är beräknad utifrån åldersklassen 20–64 år.
För att klassificeras som förvärvsarbetande krävs att personen har en löneinkomst som överstiger ett skattat gränsvärde, alternativt deklarerat för aktiv näringsverksamhet under det aktuella året.
Vid analyser av förvärvsfrekvensen på delområdesnivå kan det vara bra att ta hänsyn till förekomsten av specialbostäder. Till exempel kan ett område med många studentbostäder få en lägre förvärvsfrekvens än genomsnittet.