Förvärvsarbetande dagbefolkning 2005-2018 i åldern 20-64 år efter kön och arbetsplatsområde (N2)
Markera ditt val och tryck på knappen 'Fortsätt'. Markeringstips

För markerade variabler Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

år Markera minst ett värde

Totalt 14 Valda

Sök

arbetsplatsområde Markera minst ett värde

Totalt 51 Valda

Sök

kön

Totalt 2 Valda

Sök


Antal valda celler är:(maximalt tillåtna antal är 100 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 100 000
Kontakt och information

Information

Enhet
Antal personer
Kontakt
Kontakta vår funktionsbrevlåda: statistikochanalys@vasteras.se
Senast uppdaterad
2021-04-09
Skapad datum
2019-07-15
Källa
Egna bearbetningar av statistik från SCB
Matris
NoMatrix
Fotnoter

Fotnoter

Med förvärvsarbetande dagbefolkning avses förvärvsarbetande som redovisas efter arbetsställets geografiska belägenhet t.ex. alla som har sitt förvärvsarbete i Västerås kommun oberoende av var de är folkbokförda.
Inga personuppgifter ska visas i Statistikdatabaserna. För att säkerställa det måste vi ibland sekretessmarkera områden. Inget värde redovisas för ett sekretessmarkerat område. Beroende på hur känslig uppgiften är sekretessmarkeras antal under 8 eller 4.