Folkmängd år 2023 efter bostadsområde (N3) och ålder efter år
Markera ditt val och tryck på knappen 'Fortsätt'. Markeringstips

För markerade variabler Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

år Markera minst ett värde

Totalt 1 Valda

Sök

bostadsområde Markera minst ett värde

Totalt 174 Valda

Sök

ålder Markera minst ett värde

Totalt 15 Valda

Sök


Antal valda celler är:(maximalt tillåtna antal är 100 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 100 000
Kontakt och information

Information

Enhet
Antal personer
Senast uppdaterad
2024-04-17
Matris
BEF2
Fotnoter

Fotnoter

Inga personuppgifter ska visas i Statistikdatabaserna. För att säkerställa det måste vi ibland sekretesshantera områden. Beroende på hur känslig uppgiften är sekretesshanteras antal under 5 eller 8.
I denna tabell har sekretessen säkerställts genom att antal mellan 1 och 4 ersatts med ett slumpmässigt valt tal mellan 1 och 4.
Därför kan det hända att värden inte summerar till det totala befolkningsantalet. Notera att även högre tal kan ha ändrats av sekretesskäl.
Denna tabell redovisas på NYKO3. NYKO3 är en geografisk områdesindelning som delar Västerås in i 172 områden.
Från år 2021 redovisas Gäddeholm landsbygd (763) som ett eget statistikområde. Området har tidigare varit del av Irsta landsbygd (713).
Öster Mälarstrand (081) och Mälarparken (073) redovisas numera som ett statistikområde (073).