Folkmängd år 2007-2022 efter bostadsområde (N2) och födelseland (grupperat)
Markera ditt val och tryck på knappen 'Fortsätt'. Markeringstips

För markerade variabler Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

år Markera minst ett värde

Totalt 16 Valda

Sök

bostadsområden Markera minst ett värde

Totalt 53 Valda

Sök

födelseland

Totalt 9 Valda

Sök


Antal valda celler är:(maximalt tillåtna antal är 100 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 100 000
Kontakt och information

Information

Enhet
Antal personer
Kontakt
Kontakta vår funktionsbrevlåda: statistikochanalys@vasteras.se
Senast uppdaterad
2023-08-17
Skapad datum
2019-05-15
Källa
Statistiska Centralbyrån, uttag genom Västerås stads statistikdatabas. (http://statistik.vasteras.se)
Matris
BEF3
Fotnoter

Fotnoter

Under 'Övriga inkl okänt' ingår Oceanien, Sovjetunionen, statslös och ökänt.
Inga personuppgifter ska visas i Statistikdatabaserna. För att säkerställa det måste vi ibland sekretessmarkera områden. Inget värde redovisas för ett sekretessmarkerat område. Beroende på hur känslig uppgiften är sekretessmarkeras antal under 5 eller 8. Sekretess markeras med '..'
Från år 2020 redovisas Gäddeholm som ett eget statistikområde (76). Området har tidigare varit del av Irsta (71). Mälarparken och Öster Mälarstrand redovisas från år 2020 som ett statistikområde (07). Öster Mälarstrand var tidigare del av Hamre Talltorp (08).