Folkmängd år 2008-2023 efter bostadsområde (N2) och födelseregion
Markera ditt val och tryck på knappen 'Fortsätt'. Markeringstips

För markerade variabler Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

år Markera minst ett värde

Totalt 16 Valda

Sök

bostadsområden Markera minst ett värde

Totalt 53 Valda

Sök

födelseland Markera minst ett värde

Totalt 9 Valda

Sök


Antal valda celler är:(maximalt tillåtna antal är 100 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 100 000
Kontakt och information

Information

Enhet
Antal personer
Kontakt
Kontakta vår funktionsbrevlåda: statistikochanalys@vasteras.se
Senast uppdaterad
2024-04-10
Skapad datum
2019-05-15
Källa
SCB (MONA). Sammanställning av Statistik och analysenheten, Västerås stad
Matris
BEF3
Fotnoter

Fotnoter

Under 'Övriga inkl okänt' ingår Oceanien, Sovjetunionen, statslös och okänt.
Inga personuppgifter ska visas i Statistikdatabaserna. För att säkerställa det måste vi ibland sekretesshantera områden. Beroende på hur känslig uppgiften är sekretesshanteras antal under 5 eller 8.
I denna tabell har sekretessen säkerställts genom att antal mellan 1 och 4 ersatts med ett slumpmässigt valt tal mellan 1 och 4.
Därför kan det hända att värden inte summerar till det totala befolkningsantalet. Notera att även högre tal kan ha ändrats av sekretesskäl.
Från år 2020 redovisas Gäddeholm som ett eget statistikområde (76). Området har tidigare varit del av Irsta (71). Mälarparken och Öster Mälarstrand redovisas från år 2020 som ett statistikområde (07).
Öster Mälarstrand var tidigare del av Hamre Talltorp (08).