Folkmängd år 2007-2016 efter bostadsområde, svensk/utländsk bakgrund och ålder
Markera ditt val och tryck på knappen 'Fortsätt'. Markeringstips

För markerade variabler Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

år Markera minst ett värde

Totalt 10 Valda

Sök

bostadsområde Markera minst ett värde

Totalt 184 Valda

Sök

ålder

Totalt 12 Valda

Sök

bakgrund

Totalt 5 Valda

Sök


Antal valda celler är:(maximalt tillåtna antal är 100 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 100 000
Kontakt och information

Information

Enhet
antal personer
Kontakt
Kontakta vår funktionsbrevlåda: statistikochanalys@vasteras.se
Skapad datum
2018-08-17
Källa
Statistiska Centralbyrån, uttag genom Västerås stads statistikdatabas. (http://statistik.vasteras.se)
Matris
BEF4
Fotnoter

Fotnoter

Inga fotnoter finns