Befolkningsförändring 2018-2023 efter bostadsområde (N2)
Markera ditt val och tryck på knappen 'Fortsätt'. Markeringstips

För markerade variabler Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

år Markera minst ett värde

Totalt 6 Valda

Sök

bostadsområde Markera minst ett värde

Totalt 53 Valda

Sök

befolkningsförändring Markera minst ett värde

Totalt 12 Valda

Sök


Antal valda celler är:(maximalt tillåtna antal är 100 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 100 000
Kontakt och information

Information

Enhet
Antal personer
Kontakt
Kontakta vår brevlåda: statistikochanalys@vasteras.se
Senast uppdaterad
2024-04-19
Källa
SCB (MONA & OSDB). Sammanställning av Statistik och analysenheten, Västerås stad.
Matris
NoMatrix
Fotnoter

Fotnoter

Inga fotnoter finns