Folkmängd år 2023 efter bostadsområde (N2), född i Sverige/utrikes född och kön
Markera ditt val och tryck på knappen 'Fortsätt'. Markeringstips

För markerade variabler Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

Bostadsområde Markera minst ett värde

Totalt 53 Valda

Sök

Kön Markera minst ett värde

Totalt 3 Valda

Sök

Född i Sverige/utrikes född Markera minst ett värde

Totalt 3 Valda

Sök

Enhet Markera minst ett värde

Totalt 2 Valda

Sök


Antal valda celler är:(maximalt tillåtna antal är 100 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 100 000
Kontakt och information

Information

Enhet
Antal och andel
Kontakt
statistikochanalys@vasteras.se
Senast uppdaterad
2024-04-10
Källa
SCB (MONA). Sammanställning av Statistik och analys, Västerås stad
Matris
BEF4
Fotnoter

Fotnoter

Bostadsområde
Anger det NYKOområde i vilket fastigheten som personen var folkbokförd på är belägen vid aktuellt årsskifte. NYKO är skapad och ägs av kommunerna för planeringsändamål. Hierarkisk variabel med sex nivåer, där nivå ett består av NYKO-kodens första siffra och nivå sex består av samtliga sex siffror i koden. NYKO är som många andra indelningar kopplat till fastighetnger det NYKOområde i vilket fastigheten som personen var folkbokförd på är belägen vid aktuellt årsskifte. NYKO är skapad och ägs av kommunerna för planeringsändamål. Hierarkisk variabel med sex nivåer, där nivå ett består av NYKO-kodens första siffra och nivå sex består av samtliga sex siffror i koden. NYKO är som många andra indelningar kopplat till fastighetger det NYKOområde i vilket fastigheten som personen var folkbokförd på är belägen vid aktuellt årsskifte. NYKO är skapad och ägs av kommunerna för planeringsändamål. Hierarkisk variabel med sex nivåer, där nivå ett består av NYKO-kodens första siffra och nivå sex består av samtliga sex siffror i koden. NYKO är som många andra indelningar kopplat till fastigheter det NYKOområde i vilket fastigheten som personen var folkbokförd på är belägen vid aktuellt årsskifte. NYKO är skapad och ägs av kommunerna för planeringsändamål. Hierarkisk variabel med sex nivåer, där nivå ett består av NYKO-kodens första siffra och nivå sex består av samtliga sex siffror i koden. NYKO är som många andra indelningar kopplat till fastighetr det NYKOområde i vilket fastigheten som personen var folkbokförd på är belägen vid aktuellt årsskifte. NYKO är skapad och ägs av kommunerna för planeringsändamål. Hierarkisk variabel med sex nivåer, där nivå ett består av NYKO-kodens första siffra och nivå sex består av samtliga sex siffror i koden. NYKO är som många andra indelningar kopplat till fastighet det NYKOområde i vilket fastigheten som personen var folkbokförd på är belägen vid aktuellt årsskifte. NYKO är skapad och ägs av kommunerna för planeringsändamål. Hierarkisk variabel med sex nivåer, där nivå ett består av NYKO-kodens första siffra och nivå sex består av samtliga sex siffror i koden. NYKO är som många andra indelningar kopplat till fastighetdet NYKOområde i vilket fastigheten som personen var folkbokförd på är belägen vid aktuellt årsskifte. NYKO är skapad och ägs av kommunerna för planeringsändamål. Hierarkisk variabel med sex nivåer, där nivå ett består av NYKO-kodens första siffra och nivå sex består av samtliga sex siffror i koden. NYKO är som många andra indelningar kopplat till fastighetet NYKOområde i vilket fastigheten som personen var folkbokförd på är belägen vid aktuellt årsskifte. NYKO är skapad och ägs av kommunerna för planeringsändamål. Hierarkisk variabel med sex nivåer, där nivå ett består av NYKO-kodens första siffra och nivå sex består av samtliga sex siffror i koden. NYKO är som många andra indelningar kopplat till fastighett NYKOområde i vilket fastigheten som personen var folkbokförd på är belägen vid aktuellt årsskifte. NYKO är skapad och ägs av kommunerna för planeringsändamål. Hierarkisk variabel med sex nivåer, där nivå ett består av NYKO-kodens första siffra och nivå sex består av samtliga sex siffror i koden. NYKO är som många andra indelningar kopplat till fastighet NYKOområde i vilket fastigheten som personen var folkbokförd på är belägen vid aktuellt årsskifte. NYKO är skapad och ägs av kommunerna för planeringsändamål. Hierarkisk variabel med sex nivåer, där nivå ett består av NYKO-kodens första siffra och nivå sex består av samtliga sex siffror i koden. NYKO är som många andra indelningar kopplat till fastighetNYKOområde i vilket fastigheten som personen var folkbokförd på är belägen vid aktuellt årsskifte. NYKO är skapad och ägs av kommunerna för planeringsändamål. Hierarkisk variabel med sex nivåer, där nivå ett består av NYKO-kodens första siffra och nivå sex består av samtliga sex siffror i koden. NYKO är som många andra indelningar kopplat till fastighetYKOområde i vilket fastigheten som personen var folkbokförd på är belägen vid aktuellt årsskifte. NYKO är skapad och ägs av kommunerna för planeringsändamål. Hierarkisk variabel med sex nivåer, där nivå ett består av NYKO-kodens första siffra och nivå sex består av samtliga sex siffror i koden. NYKO är som många andra indelningar kopplat till fastighetKOområde i vilket fastigheten som personen var folkbokförd på är belägen vid aktuellt årsskifte. NYKO är skapad och ägs av kommunerna för planeringsändamål. Hierarkisk variabel med sex nivåer, där nivå ett består av NYKO-kodens första siffra och nivå sex består av samtliga sex siffror i koden. NYKO är som många andra indelningar kopplat till fastighetOområde i vilket fastigheten som personen var folkbokförd på är belägen vid aktuellt årsskifte. NYKO är skapad och ägs av kommunerna för planeringsändamål. Hierarkisk variabel med sex nivåer, där nivå ett består av NYKO-kodens första siffra och nivå sex består av samtliga sex siffror i koden. NYKO är som många andra indelningar kopplat till fastighetområde i vilket fastigheten som personen var folkbokförd på är belägen vid aktuellt årsskifte. NYKO är skapad och ägs av kommunerna för planeringsändamål. Hierarkisk variabel med sex nivåer, där nivå ett består av NYKO-kodens första siffra och nivå sex består av samtliga sex siffror i koden. NYKO är som många andra indelningar kopplat till fastighetmråde i vilket fastigheten som personen var folkbokförd på är belägen vid aktuellt årsskifte. NYKO är skapad och ägs av kommunerna för planeringsändamål. Hierarkisk variabel med sex nivåer, där nivå ett består av NYKO-kodens första siffra och nivå sex består av samtliga sex siffror i koden. NYKO är som många andra indelningar kopplat till fastighetråde i vilket fastigheten som personen var folkbokförd på är belägen vid aktuellt årsskifte. NYKO är skapad och ägs av kommunerna för planeringsändamål. Hierarkisk variabel med sex nivåer, där nivå ett består av NYKO-kodens första siffra och nivå sex består av samtliga sex siffror i koden. NYKO är som många andra indelningar kopplat till fastighetåde i vilket fastigheten som personen var folkbokförd på är belägen vid aktuellt årsskifte. NYKO är skapad och ägs av kommunerna för planeringsändamål. Hierarkisk variabel med sex nivåer, där nivå ett består av NYKO-kodens första siffra och nivå sex består av samtliga sex siffror i koden. NYKO är som många andra indelningar kopplat till fastighet?de i vilket fastigheten som personen var folkbokförd på är belägen vid aktuellt årsskifte. NYKO är skapad och ägs av kommunerna för planeringsändamål. Hierarkisk variabel med sex nivåer, där nivå ett består av NYKO-kodens första siffra och nivå sex består av samtliga sex siffror i koden. NYKO är som många andra indelningar kopplat till fastighetde i vilket fastigheten som personen var folkbokförd på är belägen vid aktuellt årsskifte. NYKO är skapad och ägs av kommunerna för planeringsändamål. Hierarkisk variabel med sex nivåer, där nivå ett består av NYKO-kodens första siffra och nivå sex består av samtliga sex siffror i koden. NYKO är som många andra indelningar kopplat till fastighete i vilket fastigheten som personen var folkbokförd på är belägen vid aktuellt årsskifte. NYKO är skapad och ägs av kommunerna för planeringsändamål. Hierarkisk variabel med sex nivåer, där nivå ett består av NYKO-kodens första siffra och nivå sex består av samtliga sex siffror i koden. NYKO är som många andra indelningar kopplat till fastighet i vilket fastigheten som personen var folkbokförd på är belägen vid aktuellt årsskifte. NYKO är skapad och ägs av kommunerna för planeringsändamål. Hierarkisk variabel med sex nivåer, där nivå ett består av NYKO-kodens första siffra och nivå sex består av samtliga sex siffror i koden. NYKO är som många andra indelningar kopplat till fastigheti vilket fastigheten som personen var folkbokförd på är belägen vid aktuellt årsskifte. NYKO är skapad och ägs av kommunerna för planeringsändamål. Hierarkisk variabel med sex nivåer, där nivå ett består av NYKO-kodens första siffra och nivå sex består av samtliga sex siffror i koden. NYKO är som många andra indelningar kopplat till fastighet vilket fastigheten som personen var folkbokförd på är belägen vid aktuellt årsskifte. NYKO är skapad och ägs av kommunerna för planeringsändamål. Hierarkisk variabel med sex nivåer, där nivå ett består av NYKO-kodens första siffra och nivå sex består av samtliga sex siffror i koden. NYKO är som många andra indelningar kopplat till fastighetvilket fastigheten som personen var folkbokförd på är belägen vid aktuellt årsskifte. NYKO är skapad och ägs av kommunerna för planeringsändamål. Hierarkisk variabel med sex nivåer, där nivå ett består av NYKO-kodens första siffra och nivå sex består av samtliga sex siffror i koden. NYKO är som många andra indelningar kopplat till fastighetilket fastigheten som personen var folkbokförd på är belägen vid aktuellt årsskifte. NYKO är skapad och ägs av kommunerna för planeringsändamål. Hierarkisk variabel med sex nivåer, där nivå ett består av NYKO-kodens första siffra och nivå sex består av samtliga sex siffror i koden. NYKO är som många andra indelningar kopplat till fastighetlket fastigheten som personen var folkbokförd på är belägen vid aktuellt årsskifte. NYKO är skapad och ägs av kommunerna för planeringsändamål. Hierarkisk variabel med sex nivåer, där nivå ett består av NYKO-kodens första siffra och nivå sex består av samtliga sex siffror i koden. NYKO är som många andra indelningar kopplat till fastighetket fastigheten som personen var folkbokförd på är belägen vid aktuellt årsskifte. NYKO är skapad och ägs av kommunerna för planeringsändamål. Hierarkisk variabel med sex nivåer, där nivå ett består av NYKO-kodens första siffra och nivå sex består av samtliga sex siffror i koden. NYKO är som många andra indelningar kopplat till fastighetet fastigheten som personen var folkbokförd på är belägen vid aktuellt årsskifte. NYKO är skapad och ägs av kommunerna för planeringsändamål. Hierarkisk variabel med sex nivåer, där nivå ett består av NYKO-kodens första siffra och nivå sex består av samtliga sex siffror i koden. NYKO är som många andra indelningar kopplat till fastighett fastigheten som personen var folkbokförd på är belägen vid aktuellt årsskifte. NYKO är skapad och ägs av kommunerna för planeringsändamål. Hierarkisk variabel med sex nivåer, där nivå ett består av NYKO-kodens första siffra och nivå sex består av samtliga sex siffror i koden. NYKO är som många andra indelningar kopplat till fastighet fastigheten som personen var folkbokförd på är belägen vid aktuellt årsskifte. NYKO är skapad och ägs av kommunerna för planeringsändamål. Hierarkisk variabel med sex nivåer, där nivå ett består av NYKO-kodens första siffra och nivå sex består av samtliga sex siffror i koden. NYKO är som många andra indelningar kopplat till fastighetfastigheten som personen var folkbokförd på är belägen vid aktuellt årsskifte. NYKO är skapad och ägs av kommunerna för planeringsändamål. Hierarkisk variabel med sex nivåer, där nivå ett består av NYKO-kodens första siffra och nivå sex består av samtliga sex siffror i koden. NYKO är som många andra indelningar kopplat till fastighetastigheten som personen var folkbokförd på är belägen vid aktuellt årsskifte. NYKO är skapad och ägs av kommunerna för planeringsändamål. Hierarkisk variabel med sex nivåer, där nivå ett består av NYKO-kodens första siffra och nivå sex består av samtliga sex siffror i koden. NYKO är som många andra indelningar kopplat till fastighetstigheten som personen var folkbokförd på är belägen vid aktuellt årsskifte. NYKO är skapad och ägs av kommunerna för planeringsändamål. Hierarkisk variabel med sex nivåer, där nivå ett består av NYKO-kodens första siffra och nivå sex består av samtliga sex siffror i koden. NYKO är som många andra indelningar kopplat till fastighettigheten som personen var folkbokförd på är belägen vid aktuellt årsskifte. NYKO är skapad och ägs av kommunerna för planeringsändamål. Hierarkisk variabel med sex nivåer, där nivå ett består av NYKO-kodens första siffra och nivå sex består av samtliga sex siffror i koden. NYKO är som många andra indelningar kopplat till fastighetigheten som personen var folkbokförd på är belägen vid aktuellt årsskifte. NYKO är skapad och ägs av kommunerna för planeringsändamål. Hierarkisk variabel med sex nivåer, där nivå ett består av NYKO-kodens första siffra och nivå sex består av samtliga sex siffror i koden. NYKO är som många andra indelningar kopplat till fastighetgheten som personen var folkbokförd på är belägen vid aktuellt årsskifte. NYKO är skapad och ägs av kommunerna för planeringsändamål. Hierarkisk variabel med sex nivåer, där nivå ett består av NYKO-kodens första siffra och nivå sex består av samtliga sex siffror i koden. NYKO är som många andra indelningar kopplat till fastighetheten som personen var folkbokförd på är belägen vid aktuellt årsskifte. NYKO är skapad och ägs av kommunerna för planeringsändamål. Hierarkisk variabel med sex nivåer, där nivå ett består av NYKO-kodens första siffra och nivå sex består av samtliga sex siffror i koden. NYKO är som många andra indelningar kopplat till fastigheteten som personen var folkbokförd på är belägen vid aktuellt årsskifte. NYKO är skapad och ägs av kommunerna för planeringsändamål. Hierarkisk variabel med sex nivåer, där nivå ett består av NYKO-kodens första siffra och nivå sex består av samtliga sex siffror i koden. NYKO är som många andra indelningar kopplat till fastighetten som personen var folkbokförd på är belägen vid aktuellt årsskifte. NYKO är skapad och ägs av kommunerna för planeringsändamål. Hierarkisk variabel med sex nivåer, där nivå ett består av NYKO-kodens första siffra och nivå sex består av samtliga sex siffror i koden. NYKO är som många andra indelningar kopplat till fastigheten som personen var folkbokförd på är belägen vid aktuellt årsskifte. NYKO är skapad och ägs av kommunerna för planeringsändamål. Hierarkisk variabel med sex nivåer, där nivå ett består av NYKO-kodens första siffra och nivå sex består av samtliga sex siffror i koden. NYKO är som många andra indelningar kopplat till fastighetn som personen var folkbokförd på är belägen vid aktuellt årsskifte. NYKO är skapad och ägs av kommunerna för planeringsändamål. Hierarkisk variabel med sex nivåer, där nivå ett består av NYKO-kodens första siffra och nivå sex består av samtliga sex siffror i koden. NYKO är som många andra indelningar kopplat till fastighet som personen var folkbokförd på är belägen vid aktuellt årsskifte. NYKO är skapad och ägs av kommunerna för planeringsändamål. Hierarkisk variabel med sex nivåer, där nivå ett består av NYKO-kodens första siffra och nivå sex består av samtliga sex siffror i koden. NYKO är som många andra indelningar kopplat till fastighetsom personen var folkbokförd på är belägen vid aktuellt årsskifte. NYKO är skapad och ägs av kommunerna för planeringsändamål. Hierarkisk variabel med sex nivåer, där nivå ett består av NYKO-kodens första siffra och nivå sex består av samtliga sex siffror i koden. NYKO är som många andra indelningar kopplat till fastighetom personen var folkbokförd på är belägen vid aktuellt årsskifte. NYKO är skapad och ägs av kommunerna för planeringsändamål. Hierarkisk variabel med sex nivåer, där nivå ett består av NYKO-kodens första siffra och nivå sex består av samtliga sex siffror i koden. NYKO är som många andra indelningar kopplat till fastighetm personen var folkbokförd på är belägen vid aktuellt årsskifte. NYKO är skapad och ägs av kommunerna för planeringsändamål. Hierarkisk variabel med sex nivåer, där nivå ett består av NYKO-kodens första siffra och nivå sex består av samtliga sex siffror i koden. NYKO är som många andra indelningar kopplat till fastighet personen var folkbokförd på är belägen vid aktuellt årsskifte. NYKO är skapad och ägs av kommunerna för planeringsändamål. Hierarkisk variabel med sex nivåer, där nivå ett består av NYKO-kodens första siffra och nivå sex består av samtliga sex siffror i koden. NYKO är som många andra indelningar kopplat till fastighetpersonen var folkbokförd på är belägen vid aktuellt årsskifte. NYKO är skapad och ägs av kommunerna för planeringsändamål. Hierarkisk variabel med sex nivåer, där nivå ett består av NYKO-kodens första siffra och nivå sex består av samtliga sex siffror i koden. NYKO är som många andra indelningar kopplat till fastighetersonen var folkbokförd på är belägen vid aktuellt årsskifte. NYKO är skapad och ägs av kommunerna för planeringsändamål. Hierarkisk variabel med sex nivåer, där nivå ett består av NYKO-kodens första siffra och nivå sex består av samtliga sex siffror i koden. NYKO är som många andra indelningar kopplat till fastighetrsonen var folkbokförd på är belägen vid aktuellt årsskifte. NYKO är skapad och ägs av kommunerna för planeringsändamål. Hierarkisk variabel med sex nivåer, där nivå ett består av NYKO-kodens första siffra och nivå sex består av samtliga sex siffror i koden. NYKO är som många andra indelningar kopplat till fastighetsonen var folkbokförd på är belägen vid aktuellt årsskifte. NYKO är skapad och ägs av kommunerna för planeringsändamål. Hierarkisk variabel med sex nivåer, där nivå ett består av NYKO-kodens första siffra och nivå sex består av samtliga sex siffror i koden. NYKO är som många andra indelningar kopplat till fastighetonen var folkbokförd på är belägen vid aktuellt årsskifte. NYKO är skapad och ägs av kommunerna för planeringsändamål. Hierarkisk variabel med sex nivåer, där nivå ett består av NYKO-kodens första siffra och nivå sex består av samtliga sex siffror i koden. NYKO är som många andra indelningar kopplat till fastighetnen var folkbokförd på är belägen vid aktuellt årsskifte. NYKO är skapad och ägs av kommunerna för planeringsändamål. Hierarkisk variabel med sex nivåer, där nivå ett består av NYKO-kodens första siffra och nivå sex består av samtliga sex siffror i koden. NYKO är som många andra indelningar kopplat till fastigheten var folkbokförd på är belägen vid aktuellt årsskifte. NYKO är skapad och ägs av kommunerna för planeringsändamål. Hierarkisk variabel med sex nivåer, där nivå ett består av NYKO-kodens första siffra och nivå sex består av samtliga sex siffror i koden. NYKO är som många andra indelningar kopplat till fastighetn var folkbokförd på är belägen vid aktuellt årsskifte. NYKO är skapad och ägs av kommunerna för planeringsändamål. Hierarkisk variabel med sex nivåer, där nivå ett består av NYKO-kodens första siffra och nivå sex består av samtliga sex siffror i koden. NYKO är som många andra indelningar kopplat till fastighet var folkbokförd på är belägen vid aktuellt årsskifte. NYKO är skapad och ägs av kommunerna för planeringsändamål. Hierarkisk variabel med sex nivåer, där nivå ett består av NYKO-kodens första siffra och nivå sex består av samtliga sex siffror i koden. NYKO är som många andra indelningar kopplat till fastighetvar folkbokförd på är belägen vid aktuellt årsskifte. NYKO är skapad och ägs av kommunerna för planeringsändamål. Hierarkisk variabel med sex nivåer, där nivå ett består av NYKO-kodens första siffra och nivå sex består av samtliga sex siffror i koden. NYKO är som många andra indelningar kopplat till fastighetar folkbokförd på är belägen vid aktuellt årsskifte. NYKO är skapad och ägs av kommunerna för planeringsändamål. Hierarkisk variabel med sex nivåer, där nivå ett består av NYKO-kodens första siffra och nivå sex består av samtliga sex siffror i koden. NYKO är som många andra indelningar kopplat till fastighetr folkbokförd på är belägen vid aktuellt årsskifte. NYKO är skapad och ägs av kommunerna för planeringsändamål. Hierarkisk variabel med sex nivåer, där nivå ett består av NYKO-kodens första siffra och nivå sex består av samtliga sex siffror i koden. NYKO är som många andra indelningar kopplat till fastighet folkbokförd på är belägen vid aktuellt årsskifte. NYKO är skapad och ägs av kommunerna för planeringsändamål. Hierarkisk variabel med sex nivåer, där nivå ett består av NYKO-kodens första siffra och nivå sex består av samtliga sex siffror i koden. NYKO är som många andra indelningar kopplat till fastighetfolkbokförd på är belägen vid aktuellt årsskifte. NYKO är skapad och ägs av kommunerna för planeringsändamål. Hierarkisk variabel med sex nivåer, där nivå ett består av NYKO-kodens första siffra och nivå sex består av samtliga sex siffror i koden. NYKO är som många andra indelningar kopplat till fastighetolkbokförd på är belägen vid aktuellt årsskifte. NYKO är skapad och ägs av kommunerna för planeringsändamål. Hierarkisk variabel med sex nivåer, där nivå ett består av NYKO-kodens första siffra och nivå sex består av samtliga sex siffror i koden. NYKO är som många andra indelningar kopplat till fastighetlkbokförd på är belägen vid aktuellt årsskifte. NYKO är skapad och ägs av kommunerna för planeringsändamål. Hierarkisk variabel med sex nivåer, där nivå ett består av NYKO-kodens första siffra och nivå sex består av samtliga sex siffror i koden. NYKO är som många andra indelningar kopplat till fastighetkbokförd på är belägen vid aktuellt årsskifte. NYKO är skapad och ägs av kommunerna för planeringsändamål. Hierarkisk variabel med sex nivåer, där nivå ett består av NYKO-kodens första siffra och nivå sex består av samtliga sex siffror i koden. NYKO är som många andra indelningar kopplat till fastighetbokförd på är belägen vid aktuellt årsskifte. NYKO är skapad och ägs av kommunerna för planeringsändamål. Hierarkisk variabel med sex nivåer, där nivå ett består av NYKO-kodens första siffra och nivå sex består av samtliga sex siffror i koden. NYKO är som många andra indelningar kopplat till fastighetokförd på är belägen vid aktuellt årsskifte. NYKO är skapad och ägs av kommunerna för planeringsändamål. Hierarkisk variabel med sex nivåer, där nivå ett består av NYKO-kodens första siffra och nivå sex består av samtliga sex siffror i koden. NYKO är som många andra indelningar kopplat till fastighetkförd på är belägen vid aktuellt årsskifte. NYKO är skapad och ägs av kommunerna för planeringsändamål. Hierarkisk variabel med sex nivåer, där nivå ett består av NYKO-kodens första siffra och nivå sex består av samtliga sex siffror i koden. NYKO är som många andra indelningar kopplat till fastighetförd på är belägen vid aktuellt årsskifte. NYKO är skapad och ägs av kommunerna för planeringsändamål. Hierarkisk variabel med sex nivåer, där nivå ett består av NYKO-kodens första siffra och nivå sex består av samtliga sex siffror i koden. NYKO är som många andra indelningar kopplat till fastighetörd på är belägen vid aktuellt årsskifte. NYKO är skapad och ägs av kommunerna för planeringsändamål. Hierarkisk variabel med sex nivåer, där nivå ett består av NYKO-kodens första siffra och nivå sex består av samtliga sex siffror i koden. NYKO är som många andra indelningar kopplat till fastighet?rd på är belägen vid aktuellt årsskifte. NYKO är skapad och ägs av kommunerna för planeringsändamål. Hierarkisk variabel med sex nivåer, där nivå ett består av NYKO-kodens första siffra och nivå sex består av samtliga sex siffror i koden. NYKO är som många andra indelningar kopplat till fastighetrd på är belägen vid aktuellt årsskifte. NYKO är skapad och ägs av kommunerna för planeringsändamål. Hierarkisk variabel med sex nivåer, där nivå ett består av NYKO-kodens första siffra och nivå sex består av samtliga sex siffror i koden. NYKO är som många andra indelningar kopplat till fastighetd på är belägen vid aktuellt årsskifte. NYKO är skapad och ägs av kommunerna för planeringsändamål. Hierarkisk variabel med sex nivåer, där nivå ett består av NYKO-kodens första siffra och nivå sex består av samtliga sex siffror i koden. NYKO är som många andra indelningar kopplat till fastighet på är belägen vid aktuellt årsskifte. NYKO är skapad och ägs av kommunerna för planeringsändamål. Hierarkisk variabel med sex nivåer, där nivå ett består av NYKO-kodens första siffra och nivå sex består av samtliga sex siffror i koden. NYKO är som många andra indelningar kopplat till fastighetpå är belägen vid aktuellt årsskifte. NYKO är skapad och ägs av kommunerna för planeringsändamål. Hierarkisk variabel med sex nivåer, där nivå ett består av NYKO-kodens första siffra och nivå sex består av samtliga sex siffror i koden. NYKO är som många andra indelningar kopplat till fastighetå är belägen vid aktuellt årsskifte. NYKO är skapad och ägs av kommunerna för planeringsändamål. Hierarkisk variabel med sex nivåer, där nivå ett består av NYKO-kodens första siffra och nivå sex består av samtliga sex siffror i koden. NYKO är som många andra indelningar kopplat till fastighet? är belägen vid aktuellt årsskifte. NYKO är skapad och ägs av kommunerna för planeringsändamål. Hierarkisk variabel med sex nivåer, där nivå ett består av NYKO-kodens första siffra och nivå sex består av samtliga sex siffror i koden. NYKO är som många andra indelningar kopplat till fastighet är belägen vid aktuellt årsskifte. NYKO är skapad och ägs av kommunerna för planeringsändamål. Hierarkisk variabel med sex nivåer, där nivå ett består av NYKO-kodens första siffra och nivå sex består av samtliga sex siffror i koden. NYKO är som många andra indelningar kopplat till fastighetär belägen vid aktuellt årsskifte. NYKO är skapad och ägs av kommunerna för planeringsändamål. Hierarkisk variabel med sex nivåer, där nivå ett består av NYKO-kodens första siffra och nivå sex består av samtliga sex siffror i koden. NYKO är som många andra indelningar kopplat till fastighet?r belägen vid aktuellt årsskifte. NYKO är skapad och ägs av kommunerna för planeringsändamål. Hierarkisk variabel med sex nivåer, där nivå ett består av NYKO-kodens första siffra och nivå sex består av samtliga sex siffror i koden. NYKO är som många andra indelningar kopplat till fastighetr belägen vid aktuellt årsskifte. NYKO är skapad och ägs av kommunerna för planeringsändamål. Hierarkisk variabel med sex nivåer, där nivå ett består av NYKO-kodens första siffra och nivå sex består av samtliga sex siffror i koden. NYKO är som många andra indelningar kopplat till fastighet belägen vid aktuellt årsskifte. NYKO är skapad och ägs av kommunerna för planeringsändamål. Hierarkisk variabel med sex nivåer, där nivå ett består av NYKO-kodens första siffra och nivå sex består av samtliga sex siffror i koden. NYKO är som många andra indelningar kopplat till fastighetbelägen vid aktuellt årsskifte. NYKO är skapad och ägs av kommunerna för planeringsändamål. Hierarkisk variabel med sex nivåer, där nivå ett består av NYKO-kodens första siffra och nivå sex består av samtliga sex siffror i koden. NYKO är som många andra indelningar kopplat till fastighetelägen vid aktuellt årsskifte. NYKO är skapad och ägs av kommunerna för planeringsändamål. Hierarkisk variabel med sex nivåer, där nivå ett består av NYKO-kodens första siffra och nivå sex består av samtliga sex siffror i koden. NYKO är som många andra indelningar kopplat till fastighetlägen vid aktuellt årsskifte. NYKO är skapad och ägs av kommunerna för planeringsändamål. Hierarkisk variabel med sex nivåer, där nivå ett består av NYKO-kodens första siffra och nivå sex består av samtliga sex siffror i koden. NYKO är som många andra indelningar kopplat till fastighetägen vid aktuellt årsskifte. NYKO är skapad och ägs av kommunerna för planeringsändamål. Hierarkisk variabel med sex nivåer, där nivå ett består av NYKO-kodens första siffra och nivå sex består av samtliga sex siffror i koden. NYKO är som många andra indelningar kopplat till fastighet?gen vid aktuellt årsskifte. NYKO är skapad och ägs av kommunerna för planeringsändamål. Hierarkisk variabel med sex nivåer, där nivå ett består av NYKO-kodens första siffra och nivå sex består av samtliga sex siffror i koden. NYKO är som många andra indelningar kopplat till fastighetgen vid aktuellt årsskifte. NYKO är skapad och ägs av kommunerna för planeringsändamål. Hierarkisk variabel med sex nivåer, där nivå ett består av NYKO-kodens första siffra och nivå sex består av samtliga sex siffror i koden. NYKO är som många andra indelningar kopplat till fastigheten vid aktuellt årsskifte. NYKO är skapad och ägs av kommunerna för planeringsändamål. Hierarkisk variabel med sex nivåer, där nivå ett består av NYKO-kodens första siffra och nivå sex består av samtliga sex siffror i koden. NYKO är som många andra indelningar kopplat till fastighetn vid aktuellt årsskifte. NYKO är skapad och ägs av kommunerna för planeringsändamål. Hierarkisk variabel med sex nivåer, där nivå ett består av NYKO-kodens första siffra och nivå sex består av samtliga sex siffror i koden. NYKO är som många andra indelningar kopplat till fastighet vid aktuellt årsskifte. NYKO är skapad och ägs av kommunerna för planeringsändamål. Hierarkisk variabel med sex nivåer, där nivå ett består av NYKO-kodens första siffra och nivå sex består av samtliga sex siffror i koden. NYKO är som många andra indelningar kopplat till fastighetvid aktuellt årsskifte. NYKO är skapad och ägs av kommunerna för planeringsändamål. Hierarkisk variabel med sex nivåer, där nivå ett består av NYKO-kodens första siffra och nivå sex består av samtliga sex siffror i koden. NYKO är som många andra indelningar kopplat till fastighetid aktuellt årsskifte. NYKO är skapad och ägs av kommunerna för planeringsändamål. Hierarkisk variabel med sex nivåer, där nivå ett består av NYKO-kodens första siffra och nivå sex består av samtliga sex siffror i koden. NYKO är som många andra indelningar kopplat till fastighetd aktuellt årsskifte. NYKO är skapad och ägs av kommunerna för planeringsändamål. Hierarkisk variabel med sex nivåer, där nivå ett består av NYKO-kodens första siffra och nivå sex består av samtliga sex siffror i koden. NYKO är som många andra indelningar kopplat till fastighet aktuellt årsskifte. NYKO är skapad och ägs av kommunerna för planeringsändamål. Hierarkisk variabel med sex nivåer, där nivå ett består av NYKO-kodens första siffra och nivå sex består av samtliga sex siffror i koden. NYKO är som många andra indelningar kopplat till fastighetaktuellt årsskifte. NYKO är skapad och ägs av kommunerna för planeringsändamål. Hierarkisk variabel med sex nivåer, där nivå ett består av NYKO-kodens första siffra och nivå sex består av samtliga sex siffror i koden. NYKO är som många andra indelningar kopplat till fastighetktuellt årsskifte. NYKO är skapad och ägs av kommunerna för planeringsändamål. Hierarkisk variabel med sex nivåer, där nivå ett består av NYKO-kodens första siffra och nivå sex består av samtliga sex siffror i koden. NYKO är som många andra indelningar kopplat till fastighettuellt årsskifte. NYKO är skapad och ägs av kommunerna för planeringsändamål. Hierarkisk variabel med sex nivåer, där nivå ett består av NYKO-kodens första siffra och nivå sex består av samtliga sex siffror i koden. NYKO är som många andra indelningar kopplat till fastighetuellt årsskifte. NYKO är skapad och ägs av kommunerna för planeringsändamål. Hierarkisk variabel med sex nivåer, där nivå ett består av NYKO-kodens första siffra och nivå sex består av samtliga sex siffror i koden. NYKO är som många andra indelningar kopplat till fastighetellt årsskifte. NYKO är skapad och ägs av kommunerna för planeringsändamål. Hierarkisk variabel med sex nivåer, där nivå ett består av NYKO-kodens första siffra och nivå sex består av samtliga sex siffror i koden. NYKO är som många andra indelningar kopplat till fastighetllt årsskifte. NYKO är skapad och ägs av kommunerna för planeringsändamål. Hierarkisk variabel med sex nivåer, där nivå ett består av NYKO-kodens första siffra och nivå sex består av samtliga sex siffror i koden. NYKO är som många andra indelningar kopplat till fastighetlt årsskifte. NYKO är skapad och ägs av kommunerna för planeringsändamål. Hierarkisk variabel med sex nivåer, där nivå ett består av NYKO-kodens första siffra och nivå sex består av samtliga sex siffror i koden. NYKO är som många andra indelningar kopplat till fastighett årsskifte. NYKO är skapad och ägs av kommunerna för planeringsändamål. Hierarkisk variabel med sex nivåer, där nivå ett består av NYKO-kodens första siffra och nivå sex består av samtliga sex siffror i koden. NYKO är som många andra indelningar kopplat till fastighet årsskifte. NYKO är skapad och ägs av kommunerna för planeringsändamål. Hierarkisk variabel med sex nivåer, där nivå ett består av NYKO-kodens första siffra och nivå sex består av samtliga sex siffror i koden. NYKO är som många andra indelningar kopplat till fastighetårsskifte. NYKO är skapad och ägs av kommunerna för planeringsändamål. Hierarkisk variabel med sex nivåer, där nivå ett består av NYKO-kodens första siffra och nivå sex består av samtliga sex siffror i koden. NYKO är som många andra indelningar kopplat till fastighet?rsskifte. NYKO är skapad och ägs av kommunerna för planeringsändamål. Hierarkisk variabel med sex nivåer, där nivå ett består av NYKO-kodens första siffra och nivå sex består av samtliga sex siffror i koden. NYKO är som många andra indelningar kopplat till fastighetrsskifte. NYKO är skapad och ägs av kommunerna för planeringsändamål. Hierarkisk variabel med sex nivåer, där nivå ett består av NYKO-kodens första siffra och nivå sex består av samtliga sex siffror i koden. NYKO är som många andra indelningar kopplat till fastighetsskifte. NYKO är skapad och ägs av kommunerna för planeringsändamål. Hierarkisk variabel med sex nivåer, där nivå ett består av NYKO-kodens första siffra och nivå sex består av samtliga sex siffror i koden. NYKO är som många andra indelningar kopplat till fastighetskifte. NYKO är skapad och ägs av kommunerna för planeringsändamål. Hierarkisk variabel med sex nivåer, där nivå ett består av NYKO-kodens första siffra och nivå sex består av samtliga sex siffror i koden. NYKO är som många andra indelningar kopplat till fastighetkifte. NYKO är skapad och ägs av kommunerna för planeringsändamål. Hierarkisk variabel med sex nivåer, där nivå ett består av NYKO-kodens första siffra och nivå sex består av samtliga sex siffror i koden. NYKO är som många andra indelningar kopplat till fastighetifte. NYKO är skapad och ägs av kommunerna för planeringsändamål. Hierarkisk variabel med sex nivåer, där nivå ett består av NYKO-kodens första siffra och nivå sex består av samtliga sex siffror i koden. NYKO är som många andra indelningar kopplat till fastighetfte. NYKO är skapad och ägs av kommunerna för planeringsändamål. Hierarkisk variabel med sex nivåer, där nivå ett består av NYKO-kodens första siffra och nivå sex består av samtliga sex siffror i koden. NYKO är som många andra indelningar kopplat till fastighette. NYKO är skapad och ägs av kommunerna för planeringsändamål. Hierarkisk variabel med sex nivåer, där nivå ett består av NYKO-kodens första siffra och nivå sex består av samtliga sex siffror i koden. NYKO är som många andra indelningar kopplat till fastighete. NYKO är skapad och ägs av kommunerna för planeringsändamål. Hierarkisk variabel med sex nivåer, där nivå ett består av NYKO-kodens första siffra och nivå sex består av samtliga sex siffror i koden. NYKO är som många andra indelningar kopplat till fastighet. NYKO är skapad och ägs av kommunerna för planeringsändamål. Hierarkisk variabel med sex nivåer, där nivå ett består av NYKO-kodens första siffra och nivå sex består av samtliga sex siffror i koden. NYKO är som många andra indelningar kopplat till fastighet NYKO är skapad och ägs av kommunerna för planeringsändamål. Hierarkisk variabel med sex nivåer, där nivå ett består av NYKO-kodens första siffra och nivå sex består av samtliga sex siffror i koden. NYKO är som många andra indelningar kopplat till fastighet NYKO är skapad och ägs av kommunerna för planeringsändamål. Hierarkisk variabel med sex nivåer, där nivå ett består av NYKO-kodens första siffra och nivå sex består av samtliga sex siffror i koden. NYKO är som många andra indelningar kopplat till fastighetNYKO är skapad och ägs av kommunerna för planeringsändamål. Hierarkisk variabel med sex nivåer, där nivå ett består av NYKO-kodens första siffra och nivå sex består av samtliga sex siffror i koden. NYKO är som många andra indelningar kopplat till fastighetYKO är skapad och ägs av kommunerna för planeringsändamål. Hierarkisk variabel med sex nivåer, där nivå ett består av NYKO-kodens första siffra och nivå sex består av samtliga sex siffror i koden. NYKO är som många andra indelningar kopplat till fastighetKO är skapad och ägs av kommunerna för planeringsändamål. Hierarkisk variabel med sex nivåer, där nivå ett består av NYKO-kodens första siffra och nivå sex består av samtliga sex siffror i koden. NYKO är som många andra indelningar kopplat till fastighetO är skapad och ägs av kommunerna för planeringsändamål. Hierarkisk variabel med sex nivåer, där nivå ett består av NYKO-kodens första siffra och nivå sex består av samtliga sex siffror i koden. NYKO är som många andra indelningar kopplat till fastighet är skapad och ägs av kommunerna för planeringsändamål. Hierarkisk variabel med sex nivåer, där nivå ett består av NYKO-kodens första siffra och nivå sex består av samtliga sex siffror i koden. NYKO är som många andra indelningar kopplat till fastighetär skapad och ägs av kommunerna för planeringsändamål. Hierarkisk variabel med sex nivåer, där nivå ett består av NYKO-kodens första siffra och nivå sex består av samtliga sex siffror i koden. NYKO är som många andra indelningar kopplat till fastighet?r skapad och ägs av kommunerna för planeringsändamål. Hierarkisk variabel med sex nivåer, där nivå ett består av NYKO-kodens första siffra och nivå sex består av samtliga sex siffror i koden. NYKO är som många andra indelningar kopplat till fastighetr skapad och ägs av kommunerna för planeringsändamål. Hierarkisk variabel med sex nivåer, där nivå ett består av NYKO-kodens första siffra och nivå sex består av samtliga sex siffror i koden. NYKO är som många andra indelningar kopplat till fastighet skapad och ägs av kommunerna för planeringsändamål. Hierarkisk variabel med sex nivåer, där nivå ett består av NYKO-kodens första siffra och nivå sex består av samtliga sex siffror i koden. NYKO är som många andra indelningar kopplat till fastighetskapad och ägs av kommunerna för planeringsändamål. Hierarkisk variabel med sex nivåer, där nivå ett består av NYKO-kodens första siffra och nivå sex består av samtliga sex siffror i koden. NYKO är som många andra indelningar kopplat till fastighetkapad och ägs av kommunerna för planeringsändamål. Hierarkisk variabel med sex nivåer, där nivå ett består av NYKO-kodens första siffra och nivå sex består av samtliga sex siffror i koden. NYKO är som många andra indelningar kopplat till fastighetapad och ägs av kommunerna för planeringsändamål. Hierarkisk variabel med sex nivåer, där nivå ett består av NYKO-kodens första siffra och nivå sex består av samtliga sex siffror i koden. NYKO är som många andra indelningar kopplat till fastighetpad och ägs av kommunerna för planeringsändamål. Hierarkisk variabel med sex nivåer, där nivå ett består av NYKO-kodens första siffra och nivå sex består av samtliga sex siffror i koden. NYKO är som många andra indelningar kopplat till fastighetad och ägs av kommunerna för planeringsändamål. Hierarkisk variabel med sex nivåer, där nivå ett består av NYKO-kodens första siffra och nivå sex består av samtliga sex siffror i koden. NYKO är som många andra indelningar kopplat till fastighetd och ägs av kommunerna för planeringsändamål. Hierarkisk variabel med sex nivåer, där nivå ett består av NYKO-kodens första siffra och nivå sex består av samtliga sex siffror i koden. NYKO är som många andra indelningar kopplat till fastighet och ägs av kommunerna för planeringsändamål. Hierarkisk variabel med sex nivåer, där nivå ett består av NYKO-kodens första siffra och nivå sex består av samtliga sex siffror i koden. NYKO är som många andra indelningar kopplat till fastighetoch ägs av kommunerna för planeringsändamål. Hierarkisk variabel med sex nivåer, där nivå ett består av NYKO-kodens första siffra och nivå sex består av samtliga sex siffror i koden. NYKO är som många andra indelningar kopplat till fastighetch ägs av kommunerna för planeringsändamål. Hierarkisk variabel med sex nivåer, där nivå ett består av NYKO-kodens första siffra och nivå sex består av samtliga sex siffror i koden. NYKO är som många andra indelningar kopplat till fastigheth ägs av kommunerna för planeringsändamål. Hierarkisk variabel med sex nivåer, där nivå ett består av NYKO-kodens första siffra och nivå sex består av samtliga sex siffror i koden. NYKO är som många andra indelningar kopplat till fastighet ägs av kommunerna för planeringsändamål. Hierarkisk variabel med sex nivåer, där nivå ett består av NYKO-kodens första siffra och nivå sex består av samtliga sex siffror i koden. NYKO är som många andra indelningar kopplat till fastighetägs av kommunerna för planeringsändamål. Hierarkisk variabel med sex nivåer, där nivå ett består av NYKO-kodens första siffra och nivå sex består av samtliga sex siffror i koden. NYKO är som många andra indelningar kopplat till fastighet?gs av kommunerna för planeringsändamål. Hierarkisk variabel med sex nivåer, där nivå ett består av NYKO-kodens första siffra och nivå sex består av samtliga sex siffror i koden. NYKO är som många andra indelningar kopplat till fastighetgs av kommunerna för planeringsändamål. Hierarkisk variabel med sex nivåer, där nivå ett består av NYKO-kodens första siffra och nivå sex består av samtliga sex siffror i koden. NYKO är som många andra indelningar kopplat till fastighets av kommunerna för planeringsändamål. Hierarkisk variabel med sex nivåer, där nivå ett består av NYKO-kodens första siffra och nivå sex består av samtliga sex siffror i koden. NYKO är som många andra indelningar kopplat till fastighet av kommunerna för planeringsändamål. Hierarkisk variabel med sex nivåer, där nivå ett består av NYKO-kodens första siffra och nivå sex består av samtliga sex siffror i koden. NYKO är som många andra indelningar kopplat till fastighetav kommunerna för planeringsändamål. Hierarkisk variabel med sex nivåer, där nivå ett består av NYKO-kodens första siffra och nivå sex består av samtliga sex siffror i koden. NYKO är som många andra indelningar kopplat till fastighetv kommunerna för planeringsändamål. Hierarkisk variabel med sex nivåer, där nivå ett består av NYKO-kodens första siffra och nivå sex består av samtliga sex siffror i koden. NYKO är som många andra indelningar kopplat till fastighet kommunerna för planeringsändamål. Hierarkisk variabel med sex nivåer, där nivå ett består av NYKO-kodens första siffra och nivå sex består av samtliga sex siffror i koden. NYKO är som många andra indelningar kopplat till fastighetkommunerna för planeringsändamål. Hierarkisk variabel med sex nivåer, där nivå ett består av NYKO-kodens första siffra och nivå sex består av samtliga sex siffror i koden. NYKO är som många andra indelningar kopplat till fastighetommunerna för planeringsändamål. Hierarkisk variabel med sex nivåer, där nivå ett består av NYKO-kodens första siffra och nivå sex består av samtliga sex siffror i koden. NYKO är som många andra indelningar kopplat till fastighetmmunerna för planeringsändamål. Hierarkisk variabel med sex nivåer, där nivå ett består av NYKO-kodens första siffra och nivå sex består av samtliga sex siffror i koden. NYKO är som många andra indelningar kopplat till fastighetmunerna för planeringsändamål. Hierarkisk variabel med sex nivåer, där nivå ett består av NYKO-kodens första siffra och nivå sex består av samtliga sex siffror i koden. NYKO är som många andra indelningar kopplat till fastighetunerna för planeringsändamål. Hierarkisk variabel med sex nivåer, där nivå ett består av NYKO-kodens första siffra och nivå sex består av samtliga sex siffror i koden. NYKO är som många andra indelningar kopplat till fastighetnerna för planeringsändamål. Hierarkisk variabel med sex nivåer, där nivå ett består av NYKO-kodens första siffra och nivå sex består av samtliga sex siffror i koden. NYKO är som många andra indelningar kopplat till fastigheterna för planeringsändamål. Hierarkisk variabel med sex nivåer, där nivå ett består av NYKO-kodens första siffra och nivå sex består av samtliga sex siffror i koden. NYKO är som många andra indelningar kopplat till fastighetrna för planeringsändamål. Hierarkisk variabel med sex nivåer, där nivå ett består av NYKO-kodens första siffra och nivå sex består av samtliga sex siffror i koden. NYKO är som många andra indelningar kopplat till fastighetna för planeringsändamål. Hierarkisk variabel med sex nivåer, där nivå ett består av NYKO-kodens första siffra och nivå sex består av samtliga sex siffror i koden. NYKO är som många andra indelningar kopplat till fastigheta för planeringsändamål. Hierarkisk variabel med sex nivåer, där nivå ett består av NYKO-kodens första siffra och nivå sex består av samtliga sex siffror i koden. NYKO är som många andra indelningar kopplat till fastighet för planeringsändamål. Hierarkisk variabel med sex nivåer, där nivå ett består av NYKO-kodens första siffra och nivå sex består av samtliga sex siffror i koden. NYKO är som många andra indelningar kopplat till fastighetför planeringsändamål. Hierarkisk variabel med sex nivåer, där nivå ett består av NYKO-kodens första siffra och nivå sex består av samtliga sex siffror i koden. NYKO är som många andra indelningar kopplat till fastighetör planeringsändamål. Hierarkisk variabel med sex nivåer, där nivå ett består av NYKO-kodens första siffra och nivå sex består av samtliga sex siffror i koden. NYKO är som många andra indelningar kopplat till fastighet?r planeringsändamål. Hierarkisk variabel med sex nivåer, där nivå ett består av NYKO-kodens första siffra och nivå sex består av samtliga sex siffror i koden. NYKO är som många andra indelningar kopplat till fastighetr planeringsändamål. Hierarkisk variabel med sex nivåer, där nivå ett består av NYKO-kodens första siffra och nivå sex består av samtliga sex siffror i koden. NYKO är som många andra indelningar kopplat till fastighet planeringsändamål. Hierarkisk variabel med sex nivåer, där nivå ett består av NYKO-kodens första siffra och nivå sex består av samtliga sex siffror i koden. NYKO är som många andra indelningar kopplat till fastighetplaneringsändamål. Hierarkisk variabel med sex nivåer, där nivå ett består av NYKO-kodens första siffra och nivå sex består av samtliga sex siffror i koden. NYKO är som många andra indelningar kopplat till fastighetlaneringsändamål. Hierarkisk variabel med sex nivåer, där nivå ett består av NYKO-kodens första siffra och nivå sex består av samtliga sex siffror i koden. NYKO är som många andra indelningar kopplat till fastighetaneringsändamål. Hierarkisk variabel med sex nivåer, där nivå ett består av NYKO-kodens första siffra och nivå sex består av samtliga sex siffror i koden. NYKO är som många andra indelningar kopplat till fastighetneringsändamål. Hierarkisk variabel med sex nivåer, där nivå ett består av NYKO-kodens första siffra och nivå sex består av samtliga sex siffror i koden. NYKO är som många andra indelningar kopplat till fastigheteringsändamål. Hierarkisk variabel med sex nivåer, där nivå ett består av NYKO-kodens första siffra och nivå sex består av samtliga sex siffror i koden. NYKO är som många andra indelningar kopplat till fastighetringsändamål. Hierarkisk variabel med sex nivåer, där nivå ett består av NYKO-kodens första siffra och nivå sex består av samtliga sex siffror i koden. NYKO är som många andra indelningar kopplat till fastighetingsändamål. Hierarkisk variabel med sex nivåer, där nivå ett består av NYKO-kodens första siffra och nivå sex består av samtliga sex siffror i koden. NYKO är som många andra indelningar kopplat till fastighetngsändamål. Hierarkisk variabel med sex nivåer, där nivå ett består av NYKO-kodens första siffra och nivå sex består av samtliga sex siffror i koden. NYKO är som många andra indelningar kopplat till fastighetgsändamål. Hierarkisk variabel med sex nivåer, där nivå ett består av NYKO-kodens första siffra och nivå sex består av samtliga sex siffror i koden. NYKO är som många andra indelningar kopplat till fastighetsändamål. Hierarkisk variabel med sex nivåer, där nivå ett består av NYKO-kodens första siffra och nivå sex består av samtliga sex siffror i koden. NYKO är som många andra indelningar kopplat till fastighetändamål. Hierarkisk variabel med sex nivåer, där nivå ett består av NYKO-kodens första siffra och nivå sex består av samtliga sex siffror i koden. NYKO är som många andra indelningar kopplat till fastighet?ndamål. Hierarkisk variabel med sex nivåer, där nivå ett består av NYKO-kodens första siffra och nivå sex består av samtliga sex siffror i koden. NYKO är som många andra indelningar kopplat till fastighetndamål. Hierarkisk variabel med sex nivåer, där nivå ett består av NYKO-kodens första siffra och nivå sex består av samtliga sex siffror i koden. NYKO är som många andra indelningar kopplat till fastighetdamål. Hierarkisk variabel med sex nivåer, där nivå ett består av NYKO-kodens första siffra och nivå sex består av samtliga sex siffror i koden. NYKO är som många andra indelningar kopplat till fastighetamål. Hierarkisk variabel med sex nivåer, där nivå ett består av NYKO-kodens första siffra och nivå sex består av samtliga sex siffror i koden. NYKO är som många andra indelningar kopplat till fastighetmål. Hierarkisk variabel med sex nivåer, där nivå ett består av NYKO-kodens första siffra och nivå sex består av samtliga sex siffror i koden. NYKO är som många andra indelningar kopplat till fastighetål. Hierarkisk variabel med sex nivåer, där nivå ett består av NYKO-kodens första siffra och nivå sex består av samtliga sex siffror i koden. NYKO är som många andra indelningar kopplat till fastighet?l. Hierarkisk variabel med sex nivåer, där nivå ett består av NYKO-kodens första siffra och nivå sex består av samtliga sex siffror i koden. NYKO är som många andra indelningar kopplat till fastighetl. Hierarkisk variabel med sex nivåer, där nivå ett består av NYKO-kodens första siffra och nivå sex består av samtliga sex siffror i koden. NYKO är som många andra indelningar kopplat till fastighet. Hierarkisk variabel med sex nivåer, där nivå ett består av NYKO-kodens första siffra och nivå sex består av samtliga sex siffror i koden. NYKO är som många andra indelningar kopplat till fastighet Hierarkisk variabel med sex nivåer, där nivå ett består av NYKO-kodens första siffra och nivå sex består av samtliga sex siffror i koden. NYKO är som många andra indelningar kopplat till fastighetHierarkisk variabel med sex nivåer, där nivå ett består av NYKO-kodens första siffra och nivå sex består av samtliga sex siffror i koden. NYKO är som många andra indelningar kopplat till fastighetierarkisk variabel med sex nivåer, där nivå ett består av NYKO-kodens första siffra och nivå sex består av samtliga sex siffror i koden. NYKO är som många andra indelningar kopplat till fastigheterarkisk variabel med sex nivåer, där nivå ett består av NYKO-kodens första siffra och nivå sex består av samtliga sex siffror i koden. NYKO är som många andra indelningar kopplat till fastighetrarkisk variabel med sex nivåer, där nivå ett består av NYKO-kodens första siffra och nivå sex består av samtliga sex siffror i koden. NYKO är som många andra indelningar kopplat till fastighetarkisk variabel med sex nivåer, där nivå ett består av NYKO-kodens första siffra och nivå sex består av samtliga sex siffror i koden. NYKO är som många andra indelningar kopplat till fastighetrkisk variabel med sex nivåer, där nivå ett består av NYKO-kodens första siffra och nivå sex består av samtliga sex siffror i koden. NYKO är som många andra indelningar kopplat till fastighetkisk variabel med sex nivåer, där nivå ett består av NYKO-kodens första siffra och nivå sex består av samtliga sex siffror i koden. NYKO är som många andra indelningar kopplat till fastighetisk variabel med sex nivåer, där nivå ett består av NYKO-kodens första siffra och nivå sex består av samtliga sex siffror i koden. NYKO är som många andra indelningar kopplat till fastighetsk variabel med sex nivåer, där nivå ett består av NYKO-kodens första siffra och nivå sex består av samtliga sex siffror i koden. NYKO är som många andra indelningar kopplat till fastighetk variabel med sex nivåer, där nivå ett består av NYKO-kodens första siffra och nivå sex består av samtliga sex siffror i koden. NYKO är som många andra indelningar kopplat till fastighet variabel med sex nivåer, där nivå ett består av NYKO-kodens första siffra och nivå sex består av samtliga sex siffror i koden. NYKO är som många andra indelningar kopplat till fastighetvariabel med sex nivåer, där nivå ett består av NYKO-kodens första siffra och nivå sex består av samtliga sex siffror i koden. NYKO är som många andra indelningar kopplat till fastighetariabel med sex nivåer, där nivå ett består av NYKO-kodens första siffra och nivå sex består av samtliga sex siffror i koden. NYKO är som många andra indelningar kopplat till fastighetriabel med sex nivåer, där nivå ett består av NYKO-kodens första siffra och nivå sex består av samtliga sex siffror i koden. NYKO är som många andra indelningar kopplat till fastighetiabel med sex nivåer, där nivå ett består av NYKO-kodens första siffra och nivå sex består av samtliga sex siffror i koden. NYKO är som många andra indelningar kopplat till fastighetabel med sex nivåer, där nivå ett består av NYKO-kodens första siffra och nivå sex består av samtliga sex siffror i koden. NYKO är som många andra indelningar kopplat till fastighetbel med sex nivåer, där nivå ett består av NYKO-kodens första siffra och nivå sex består av samtliga sex siffror i koden. NYKO är som många andra indelningar kopplat till fastighetel med sex nivåer, där nivå ett består av NYKO-kodens första siffra och nivå sex består av samtliga sex siffror i koden. NYKO är som många andra indelningar kopplat till fastighetl med sex nivåer, där nivå ett består av NYKO-kodens första siffra och nivå sex består av samtliga sex siffror i koden. NYKO är som många andra indelningar kopplat till fastighet med sex nivåer, där nivå ett består av NYKO-kodens första siffra och nivå sex består av samtliga sex siffror i koden. NYKO är som många andra indelningar kopplat till fastighetmed sex nivåer, där nivå ett består av NYKO-kodens första siffra och nivå sex består av samtliga sex siffror i koden. NYKO är som många andra indelningar kopplat till fastigheted sex nivåer, där nivå ett består av NYKO-kodens första siffra och nivå sex består av samtliga sex siffror i koden. NYKO är som många andra indelningar kopplat till fastighetd sex nivåer, där nivå ett består av NYKO-kodens första siffra och nivå sex består av samtliga sex siffror i koden. NYKO är som många andra indelningar kopplat till fastighet sex nivåer, där nivå ett består av NYKO-kodens första siffra och nivå sex består av samtliga sex siffror i koden. NYKO är som många andra indelningar kopplat till fastighetsex nivåer, där nivå ett består av NYKO-kodens första siffra och nivå sex består av samtliga sex siffror i koden. NYKO är som många andra indelningar kopplat till fastighetex nivåer, där nivå ett består av NYKO-kodens första siffra och nivå sex består av samtliga sex siffror i koden. NYKO är som många andra indelningar kopplat till fastighetx nivåer, där nivå ett består av NYKO-kodens första siffra och nivå sex består av samtliga sex siffror i koden. NYKO är som många andra indelningar kopplat till fastighet nivåer, där nivå ett består av NYKO-kodens första siffra och nivå sex består av samtliga sex siffror i koden. NYKO är som många andra indelningar kopplat till fastighetnivåer, där nivå ett består av NYKO-kodens första siffra och nivå sex består av samtliga sex siffror i koden. NYKO är som många andra indelningar kopplat till fastighetivåer, där nivå ett består av NYKO-kodens första siffra och nivå sex består av samtliga sex siffror i koden. NYKO är som många andra indelningar kopplat till fastighetvåer, där nivå ett består av NYKO-kodens första siffra och nivå sex består av samtliga sex siffror i koden. NYKO är som många andra indelningar kopplat till fastighetåer, där nivå ett består av NYKO-kodens första siffra och nivå sex består av samtliga sex siffror i koden. NYKO är som många andra indelningar kopplat till fastighet?er, där nivå ett består av NYKO-kodens första siffra och nivå sex består av samtliga sex siffror i koden. NYKO är som många andra indelningar kopplat till fastigheter, där nivå ett består av NYKO-kodens första siffra och nivå sex består av samtliga sex siffror i koden. NYKO är som många andra indelningar kopplat till fastighetr, där nivå ett består av NYKO-kodens första siffra och nivå sex består av samtliga sex siffror i koden. NYKO är som många andra indelningar kopplat till fastighet, där nivå ett består av NYKO-kodens första siffra och nivå sex består av samtliga sex siffror i koden. NYKO är som många andra indelningar kopplat till fastighet där nivå ett består av NYKO-kodens första siffra och nivå sex består av samtliga sex siffror i koden. NYKO är som många andra indelningar kopplat till fastighetdär nivå ett består av NYKO-kodens första siffra och nivå sex består av samtliga sex siffror i koden. NYKO är som många andra indelningar kopplat till fastighetär nivå ett består av NYKO-kodens första siffra och nivå sex består av samtliga sex siffror i koden. NYKO är som många andra indelningar kopplat till fastighet?r nivå ett består av NYKO-kodens första siffra och nivå sex består av samtliga sex siffror i koden. NYKO är som många andra indelningar kopplat till fastighetr nivå ett består av NYKO-kodens första siffra och nivå sex består av samtliga sex siffror i koden. NYKO är som många andra indelningar kopplat till fastighet nivå ett består av NYKO-kodens första siffra och nivå sex består av samtliga sex siffror i koden. NYKO är som många andra indelningar kopplat till fastighetnivå ett består av NYKO-kodens första siffra och nivå sex består av samtliga sex siffror i koden. NYKO är som många andra indelningar kopplat till fastighetivå ett består av NYKO-kodens första siffra och nivå sex består av samtliga sex siffror i koden. NYKO är som många andra indelningar kopplat till fastighetvå ett består av NYKO-kodens första siffra och nivå sex består av samtliga sex siffror i koden. NYKO är som många andra indelningar kopplat till fastighetå ett består av NYKO-kodens första siffra och nivå sex består av samtliga sex siffror i koden. NYKO är som många andra indelningar kopplat till fastighet? ett består av NYKO-kodens första siffra och nivå sex består av samtliga sex siffror i koden. NYKO är som många andra indelningar kopplat till fastighet ett består av NYKO-kodens första siffra och nivå sex består av samtliga sex siffror i koden. NYKO är som många andra indelningar kopplat till fastighetett består av NYKO-kodens första siffra och nivå sex består av samtliga sex siffror i koden. NYKO är som många andra indelningar kopplat till fastighettt består av NYKO-kodens första siffra och nivå sex består av samtliga sex siffror i koden. NYKO är som många andra indelningar kopplat till fastighett består av NYKO-kodens första siffra och nivå sex består av samtliga sex siffror i koden. NYKO är som många andra indelningar kopplat till fastighet består av NYKO-kodens första siffra och nivå sex består av samtliga sex siffror i koden. NYKO är som många andra indelningar kopplat till fastighetbestår av NYKO-kodens första siffra och nivå sex består av samtliga sex siffror i koden. NYKO är som många andra indelningar kopplat till fastighetestår av NYKO-kodens första siffra och nivå sex består av samtliga sex siffror i koden. NYKO är som många andra indelningar kopplat till fastighetstår av NYKO-kodens första siffra och nivå sex består av samtliga sex siffror i koden. NYKO är som många andra indelningar kopplat till fastighettår av NYKO-kodens första siffra och nivå sex består av samtliga sex siffror i koden. NYKO är som många andra indelningar kopplat till fastighetår av NYKO-kodens första siffra och nivå sex består av samtliga sex siffror i koden. NYKO är som många andra indelningar kopplat till fastighet?r av NYKO-kodens första siffra och nivå sex består av samtliga sex siffror i koden. NYKO är som många andra indelningar kopplat till fastighetr av NYKO-kodens första siffra och nivå sex består av samtliga sex siffror i koden. NYKO är som många andra indelningar kopplat till fastighet av NYKO-kodens första siffra och nivå sex består av samtliga sex siffror i koden. NYKO är som många andra indelningar kopplat till fastighetav NYKO-kodens första siffra och nivå sex består av samtliga sex siffror i koden. NYKO är som många andra indelningar kopplat till fastighetv NYKO-kodens första siffra och nivå sex består av samtliga sex siffror i koden. NYKO är som många andra indelningar kopplat till fastighet NYKO-kodens första siffra och nivå sex består av samtliga sex siffror i koden. NYKO är som många andra indelningar kopplat till fastighetNYKO-kodens första siffra och nivå sex består av samtliga sex siffror i koden. NYKO är som många andra indelningar kopplat till fastighetYKO-kodens första siffra och nivå sex består av samtliga sex siffror i koden. NYKO är som många andra indelningar kopplat till fastighetKO-kodens första siffra och nivå sex består av samtliga sex siffror i koden. NYKO är som många andra indelningar kopplat till fastighetO-kodens första siffra och nivå sex består av samtliga sex siffror i koden. NYKO är som många andra indelningar kopplat till fastighet-kodens första siffra och nivå sex består av samtliga sex siffror i koden. NYKO är som många andra indelningar kopplat till fastighetkodens första siffra och nivå sex består av samtliga sex siffror i koden. NYKO är som många andra indelningar kopplat till fastighetodens första siffra och nivå sex består av samtliga sex siffror i koden. NYKO är som många andra indelningar kopplat till fastighetdens första siffra och nivå sex består av samtliga sex siffror i koden. NYKO är som många andra indelningar kopplat till fastighetens första siffra och nivå sex består av samtliga sex siffror i koden. NYKO är som många andra indelningar kopplat till fastighetns första siffra och nivå sex består av samtliga sex siffror i koden. NYKO är som många andra indelningar kopplat till fastighets första siffra och nivå sex består av samtliga sex siffror i koden. NYKO är som många andra indelningar kopplat till fastighet första siffra och nivå sex består av samtliga sex siffror i koden. NYKO är som många andra indelningar kopplat till fastighetförsta siffra och nivå sex består av samtliga sex siffror i koden. NYKO är som många andra indelningar kopplat till fastighetörsta siffra och nivå sex består av samtliga sex siffror i koden. NYKO är som många andra indelningar kopplat till fastighet?rsta siffra och nivå sex består av samtliga sex siffror i koden. NYKO är som många andra indelningar kopplat till fastighetrsta siffra och nivå sex består av samtliga sex siffror i koden. NYKO är som många andra indelningar kopplat till fastighetsta siffra och nivå sex består av samtliga sex siffror i koden. NYKO är som många andra indelningar kopplat till fastighetta siffra och nivå sex består av samtliga sex siffror i koden. NYKO är som många andra indelningar kopplat till fastigheta siffra och nivå sex består av samtliga sex siffror i koden. NYKO är som många andra indelningar kopplat till fastighet siffra och nivå sex består av samtliga sex siffror i koden. NYKO är som många andra indelningar kopplat till fastighetsiffra och nivå sex består av samtliga sex siffror i koden. NYKO är som många andra indelningar kopplat till fastighetiffra och nivå sex består av samtliga sex siffror i koden. NYKO är som många andra indelningar kopplat till fastighetffra och nivå sex består av samtliga sex siffror i koden. NYKO är som många andra indelningar kopplat till fastighetfra och nivå sex består av samtliga sex siffror i koden. NYKO är som många andra indelningar kopplat till fastighetra och nivå sex består av samtliga sex siffror i koden. NYKO är som många andra indelningar kopplat till fastigheta och nivå sex består av samtliga sex siffror i koden. NYKO är som många andra indelningar kopplat till fastighet och nivå sex består av samtliga sex siffror i koden. NYKO är som många andra indelningar kopplat till fastighetoch nivå sex består av samtliga sex siffror i koden. NYKO är som många andra indelningar kopplat till fastighetch nivå sex består av samtliga sex siffror i koden. NYKO är som många andra indelningar kopplat till fastigheth nivå sex består av samtliga sex siffror i koden. NYKO är som många andra indelningar kopplat till fastighet nivå sex består av samtliga sex siffror i koden. NYKO är som många andra indelningar kopplat till fastighetnivå sex består av samtliga sex siffror i koden. NYKO är som många andra indelningar kopplat till fastighetivå sex består av samtliga sex siffror i koden. NYKO är som många andra indelningar kopplat till fastighetvå sex består av samtliga sex siffror i koden. NYKO är som många andra indelningar kopplat till fastighetå sex består av samtliga sex siffror i koden. NYKO är som många andra indelningar kopplat till fastighet? sex består av samtliga sex siffror i koden. NYKO är som många andra indelningar kopplat till fastighet sex består av samtliga sex siffror i koden. NYKO är som många andra indelningar kopplat till fastighetsex består av samtliga sex siffror i koden. NYKO är som många andra indelningar kopplat till fastighetex består av samtliga sex siffror i koden. NYKO är som många andra indelningar kopplat till fastighetx består av samtliga sex siffror i koden. NYKO är som många andra indelningar kopplat till fastighet består av samtliga sex siffror i koden. NYKO är som många andra indelningar kopplat till fastighetbestår av samtliga sex siffror i koden. NYKO är som många andra indelningar kopplat till fastighetestår av samtliga sex siffror i koden. NYKO är som många andra indelningar kopplat till fastighetstår av samtliga sex siffror i koden. NYKO är som många andra indelningar kopplat till fastighettår av samtliga sex siffror i koden. NYKO är som många andra indelningar kopplat till fastighetår av samtliga sex siffror i koden. NYKO är som många andra indelningar kopplat till fastighet?r av samtliga sex siffror i koden. NYKO är som många andra indelningar kopplat till fastighetr av samtliga sex siffror i koden. NYKO är som många andra indelningar kopplat till fastighet av samtliga sex siffror i koden. NYKO är som många andra indelningar kopplat till fastighetav samtliga sex siffror i koden. NYKO är som många andra indelningar kopplat till fastighetv samtliga sex siffror i koden. NYKO är som många andra indelningar kopplat till fastighet samtliga sex siffror i koden. NYKO är som många andra indelningar kopplat till fastighetsamtliga sex siffror i koden. NYKO är som många andra indelningar kopplat till fastighetamtliga sex siffror i koden. NYKO är som många andra indelningar kopplat till fastighetmtliga sex siffror i koden. NYKO är som många andra indelningar kopplat till fastighettliga sex siffror i koden. NYKO är som många andra indelningar kopplat till fastighetliga sex siffror i koden. NYKO är som många andra indelningar kopplat till fastighetiga sex siffror i koden. NYKO är som många andra indelningar kopplat till fastighetga sex siffror i koden. NYKO är som många andra indelningar kopplat till fastigheta sex siffror i koden. NYKO är som många andra indelningar kopplat till fastighet sex siffror i koden. NYKO är som många andra indelningar kopplat till fastighetsex siffror i koden. NYKO är som många andra indelningar kopplat till fastighetex siffror i koden. NYKO är som många andra indelningar kopplat till fastighetx siffror i koden. NYKO är som många andra indelningar kopplat till fastighet siffror i koden. NYKO är som många andra indelningar kopplat till fastighetsiffror i koden. NYKO är som många andra indelningar kopplat till fastighetiffror i koden. NYKO är som många andra indelningar kopplat till fastighetffror i koden. NYKO är som många andra indelningar kopplat till fastighetfror i koden. NYKO är som många andra indelningar kopplat till fastighetror i koden. NYKO är som många andra indelningar kopplat till fastighetor i koden. NYKO är som många andra indelningar kopplat till fastighetr i koden. NYKO är som många andra indelningar kopplat till fastighet i koden. NYKO är som många andra indelningar kopplat till fastigheti koden. NYKO är som många andra indelningar kopplat till fastighet koden. NYKO är som många andra indelningar kopplat till fastighetkoden. NYKO är som många andra indelningar kopplat till fastighetoden. NYKO är som många andra indelningar kopplat till fastighetden. NYKO är som många andra indelningar kopplat till fastigheten. NYKO är som många andra indelningar kopplat till fastighetn. NYKO är som många andra indelningar kopplat till fastighet. NYKO är som många andra indelningar kopplat till fastighet NYKO är som många andra indelningar kopplat till fastighet NYKO är som många andra indelningar kopplat till fastighetNYKO är som många andra indelningar kopplat till fastighetYKO är som många andra indelningar kopplat till fastighetKO är som många andra indelningar kopplat till fastighetO är som många andra indelningar kopplat till fastighet är som många andra indelningar kopplat till fastighetär som många andra indelningar kopplat till fastighet?r som många andra indelningar kopplat till fastighetr som många andra indelningar kopplat till fastighet som många andra indelningar kopplat till fastighetsom många andra indelningar kopplat till fastighetom många andra indelningar kopplat till fastighetm många andra indelningar kopplat till fastighet många andra indelningar kopplat till fastighetmånga andra indelningar kopplat till fastighetånga andra indelningar kopplat till fastighet?nga andra indelningar kopplat till fastighetnga andra indelningar kopplat till fastighetga andra indelningar kopplat till fastigheta andra indelningar kopplat till fastighet andra indelningar kopplat till fastighetandra indelningar kopplat till fastighetndra indelningar kopplat till fastighetdra indelningar kopplat till fastighetra indelningar kopplat till fastigheta indelningar kopplat till fastighet indelningar kopplat till fastighetindelningar kopplat till fastighetndelningar kopplat till fastighetdelningar kopplat till fastighetelningar kopplat till fastighetlningar kopplat till fastighetningar kopplat till fastighetingar kopplat till fastighetngar kopplat till fastighetgar kopplat till fastighetar kopplat till fastighetr kopplat till fastighet kopplat till fastighetkopplat till fastighetopplat till fastighetpplat till fastighetplat till fastighetlat till fastighetat till fastighett till fastighet till fastighettill fastighetill fastighetll fastighetl fastighet fastighetfastighetastighetstighettighetighetghethetett
Kön
Kön anger om personen är en man eller kvinnaön anger om personen är en man eller kvinna?n anger om personen är en man eller kvinnan anger om personen är en man eller kvinna anger om personen är en man eller kvinnaanger om personen är en man eller kvinnanger om personen är en man eller kvinnager om personen är en man eller kvinnaer om personen är en man eller kvinnar om personen är en man eller kvinna om personen är en man eller kvinnaom personen är en man eller kvinnam personen är en man eller kvinna personen är en man eller kvinnapersonen är en man eller kvinnaersonen är en man eller kvinnarsonen är en man eller kvinnasonen är en man eller kvinnaonen är en man eller kvinnanen är en man eller kvinnaen är en man eller kvinnan är en man eller kvinna är en man eller kvinnaär en man eller kvinna?r en man eller kvinnar en man eller kvinna en man eller kvinnaen man eller kvinnan man eller kvinna man eller kvinnaman eller kvinnaan eller kvinnan eller kvinna eller kvinnaeller kvinnaller kvinnaler kvinnaer kvinnar kvinna kvinnakvinnavinnainnannanaa
Född i Sverige/utrikes född
Svensk/utländsk bakgrund anger om man har en svensk bakgrund (född i Sverige med båda föräldrarna födda i Sverige) eller utländsk bakgrund (född i utlandet eller född i Sverige med båda föräldrarna födda utomlands)vensk/utländsk bakgrund anger om man har en svensk bakgrund (född i Sverige med båda föräldrarna födda i Sverige) eller utländsk bakgrund (född i utlandet eller född i Sverige med båda föräldrarna födda utomlands)ensk/utländsk bakgrund anger om man har en svensk bakgrund (född i Sverige med båda föräldrarna födda i Sverige) eller utländsk bakgrund (född i utlandet eller född i Sverige med båda föräldrarna födda utomlands)nsk/utländsk bakgrund anger om man har en svensk bakgrund (född i Sverige med båda föräldrarna födda i Sverige) eller utländsk bakgrund (född i utlandet eller född i Sverige med båda föräldrarna födda utomlands)sk/utländsk bakgrund anger om man har en svensk bakgrund (född i Sverige med båda föräldrarna födda i Sverige) eller utländsk bakgrund (född i utlandet eller född i Sverige med båda föräldrarna födda utomlands)k/utländsk bakgrund anger om man har en svensk bakgrund (född i Sverige med båda föräldrarna födda i Sverige) eller utländsk bakgrund (född i utlandet eller född i Sverige med båda föräldrarna födda utomlands)/utländsk bakgrund anger om man har en svensk bakgrund (född i Sverige med båda föräldrarna födda i Sverige) eller utländsk bakgrund (född i utlandet eller född i Sverige med båda föräldrarna födda utomlands)utländsk bakgrund anger om man har en svensk bakgrund (född i Sverige med båda föräldrarna födda i Sverige) eller utländsk bakgrund (född i utlandet eller född i Sverige med båda föräldrarna födda utomlands)tländsk bakgrund anger om man har en svensk bakgrund (född i Sverige med båda föräldrarna födda i Sverige) eller utländsk bakgrund (född i utlandet eller född i Sverige med båda föräldrarna födda utomlands)ländsk bakgrund anger om man har en svensk bakgrund (född i Sverige med båda föräldrarna födda i Sverige) eller utländsk bakgrund (född i utlandet eller född i Sverige med båda föräldrarna födda utomlands)ändsk bakgrund anger om man har en svensk bakgrund (född i Sverige med båda föräldrarna födda i Sverige) eller utländsk bakgrund (född i utlandet eller född i Sverige med båda föräldrarna födda utomlands)?ndsk bakgrund anger om man har en svensk bakgrund (född i Sverige med båda föräldrarna födda i Sverige) eller utländsk bakgrund (född i utlandet eller född i Sverige med båda föräldrarna födda utomlands)ndsk bakgrund anger om man har en svensk bakgrund (född i Sverige med båda föräldrarna födda i Sverige) eller utländsk bakgrund (född i utlandet eller född i Sverige med båda föräldrarna födda utomlands)dsk bakgrund anger om man har en svensk bakgrund (född i Sverige med båda föräldrarna födda i Sverige) eller utländsk bakgrund (född i utlandet eller född i Sverige med båda föräldrarna födda utomlands)sk bakgrund anger om man har en svensk bakgrund (född i Sverige med båda föräldrarna födda i Sverige) eller utländsk bakgrund (född i utlandet eller född i Sverige med båda föräldrarna födda utomlands)k bakgrund anger om man har en svensk bakgrund (född i Sverige med båda föräldrarna födda i Sverige) eller utländsk bakgrund (född i utlandet eller född i Sverige med båda föräldrarna födda utomlands) bakgrund anger om man har en svensk bakgrund (född i Sverige med båda föräldrarna födda i Sverige) eller utländsk bakgrund (född i utlandet eller född i Sverige med båda föräldrarna födda utomlands)bakgrund anger om man har en svensk bakgrund (född i Sverige med båda föräldrarna födda i Sverige) eller utländsk bakgrund (född i utlandet eller född i Sverige med båda föräldrarna födda utomlands)akgrund anger om man har en svensk bakgrund (född i Sverige med båda föräldrarna födda i Sverige) eller utländsk bakgrund (född i utlandet eller född i Sverige med båda föräldrarna födda utomlands)kgrund anger om man har en svensk bakgrund (född i Sverige med båda föräldrarna födda i Sverige) eller utländsk bakgrund (född i utlandet eller född i Sverige med båda föräldrarna födda utomlands)grund anger om man har en svensk bakgrund (född i Sverige med båda föräldrarna födda i Sverige) eller utländsk bakgrund (född i utlandet eller född i Sverige med båda föräldrarna födda utomlands)rund anger om man har en svensk bakgrund (född i Sverige med båda föräldrarna födda i Sverige) eller utländsk bakgrund (född i utlandet eller född i Sverige med båda föräldrarna födda utomlands)und anger om man har en svensk bakgrund (född i Sverige med båda föräldrarna födda i Sverige) eller utländsk bakgrund (född i utlandet eller född i Sverige med båda föräldrarna födda utomlands)nd anger om man har en svensk bakgrund (född i Sverige med båda föräldrarna födda i Sverige) eller utländsk bakgrund (född i utlandet eller född i Sverige med båda föräldrarna födda utomlands)d anger om man har en svensk bakgrund (född i Sverige med båda föräldrarna födda i Sverige) eller utländsk bakgrund (född i utlandet eller född i Sverige med båda föräldrarna födda utomlands) anger om man har en svensk bakgrund (född i Sverige med båda föräldrarna födda i Sverige) eller utländsk bakgrund (född i utlandet eller född i Sverige med båda föräldrarna födda utomlands)anger om man har en svensk bakgrund (född i Sverige med båda föräldrarna födda i Sverige) eller utländsk bakgrund (född i utlandet eller född i Sverige med båda föräldrarna födda utomlands)nger om man har en svensk bakgrund (född i Sverige med båda föräldrarna födda i Sverige) eller utländsk bakgrund (född i utlandet eller född i Sverige med båda föräldrarna födda utomlands)ger om man har en svensk bakgrund (född i Sverige med båda föräldrarna födda i Sverige) eller utländsk bakgrund (född i utlandet eller född i Sverige med båda föräldrarna födda utomlands)er om man har en svensk bakgrund (född i Sverige med båda föräldrarna födda i Sverige) eller utländsk bakgrund (född i utlandet eller född i Sverige med båda föräldrarna födda utomlands)r om man har en svensk bakgrund (född i Sverige med båda föräldrarna födda i Sverige) eller utländsk bakgrund (född i utlandet eller född i Sverige med båda föräldrarna födda utomlands) om man har en svensk bakgrund (född i Sverige med båda föräldrarna födda i Sverige) eller utländsk bakgrund (född i utlandet eller född i Sverige med båda föräldrarna födda utomlands)om man har en svensk bakgrund (född i Sverige med båda föräldrarna födda i Sverige) eller utländsk bakgrund (född i utlandet eller född i Sverige med båda föräldrarna födda utomlands)m man har en svensk bakgrund (född i Sverige med båda föräldrarna födda i Sverige) eller utländsk bakgrund (född i utlandet eller född i Sverige med båda föräldrarna födda utomlands) man har en svensk bakgrund (född i Sverige med båda föräldrarna födda i Sverige) eller utländsk bakgrund (född i utlandet eller född i Sverige med båda föräldrarna födda utomlands)man har en svensk bakgrund (född i Sverige med båda föräldrarna födda i Sverige) eller utländsk bakgrund (född i utlandet eller född i Sverige med båda föräldrarna födda utomlands)an har en svensk bakgrund (född i Sverige med båda föräldrarna födda i Sverige) eller utländsk bakgrund (född i utlandet eller född i Sverige med båda föräldrarna födda utomlands)n har en svensk bakgrund (född i Sverige med båda föräldrarna födda i Sverige) eller utländsk bakgrund (född i utlandet eller född i Sverige med båda föräldrarna födda utomlands) har en svensk bakgrund (född i Sverige med båda föräldrarna födda i Sverige) eller utländsk bakgrund (född i utlandet eller född i Sverige med båda föräldrarna födda utomlands)har en svensk bakgrund (född i Sverige med båda föräldrarna födda i Sverige) eller utländsk bakgrund (född i utlandet eller född i Sverige med båda föräldrarna födda utomlands)ar en svensk bakgrund (född i Sverige med båda föräldrarna födda i Sverige) eller utländsk bakgrund (född i utlandet eller född i Sverige med båda föräldrarna födda utomlands)r en svensk bakgrund (född i Sverige med båda föräldrarna födda i Sverige) eller utländsk bakgrund (född i utlandet eller född i Sverige med båda föräldrarna födda utomlands) en svensk bakgrund (född i Sverige med båda föräldrarna födda i Sverige) eller utländsk bakgrund (född i utlandet eller född i Sverige med båda föräldrarna födda utomlands)en svensk bakgrund (född i Sverige med båda föräldrarna födda i Sverige) eller utländsk bakgrund (född i utlandet eller född i Sverige med båda föräldrarna födda utomlands)n svensk bakgrund (född i Sverige med båda föräldrarna födda i Sverige) eller utländsk bakgrund (född i utlandet eller född i Sverige med båda föräldrarna födda utomlands) svensk bakgrund (född i Sverige med båda föräldrarna födda i Sverige) eller utländsk bakgrund (född i utlandet eller född i Sverige med båda föräldrarna födda utomlands)svensk bakgrund (född i Sverige med båda föräldrarna födda i Sverige) eller utländsk bakgrund (född i utlandet eller född i Sverige med båda föräldrarna födda utomlands)vensk bakgrund (född i Sverige med båda föräldrarna födda i Sverige) eller utländsk bakgrund (född i utlandet eller född i Sverige med båda föräldrarna födda utomlands)ensk bakgrund (född i Sverige med båda föräldrarna födda i Sverige) eller utländsk bakgrund (född i utlandet eller född i Sverige med båda föräldrarna födda utomlands)nsk bakgrund (född i Sverige med båda föräldrarna födda i Sverige) eller utländsk bakgrund (född i utlandet eller född i Sverige med båda föräldrarna födda utomlands)sk bakgrund (född i Sverige med båda föräldrarna födda i Sverige) eller utländsk bakgrund (född i utlandet eller född i Sverige med båda föräldrarna födda utomlands)k bakgrund (född i Sverige med båda föräldrarna födda i Sverige) eller utländsk bakgrund (född i utlandet eller född i Sverige med båda föräldrarna födda utomlands) bakgrund (född i Sverige med båda föräldrarna födda i Sverige) eller utländsk bakgrund (född i utlandet eller född i Sverige med båda föräldrarna födda utomlands)bakgrund (född i Sverige med båda föräldrarna födda i Sverige) eller utländsk bakgrund (född i utlandet eller född i Sverige med båda föräldrarna födda utomlands)akgrund (född i Sverige med båda föräldrarna födda i Sverige) eller utländsk bakgrund (född i utlandet eller född i Sverige med båda föräldrarna födda utomlands)kgrund (född i Sverige med båda föräldrarna födda i Sverige) eller utländsk bakgrund (född i utlandet eller född i Sverige med båda föräldrarna födda utomlands)grund (född i Sverige med båda föräldrarna födda i Sverige) eller utländsk bakgrund (född i utlandet eller född i Sverige med båda föräldrarna födda utomlands)rund (född i Sverige med båda föräldrarna födda i Sverige) eller utländsk bakgrund (född i utlandet eller född i Sverige med båda föräldrarna födda utomlands)und (född i Sverige med båda föräldrarna födda i Sverige) eller utländsk bakgrund (född i utlandet eller född i Sverige med båda föräldrarna födda utomlands)nd (född i Sverige med båda föräldrarna födda i Sverige) eller utländsk bakgrund (född i utlandet eller född i Sverige med båda föräldrarna födda utomlands)d (född i Sverige med båda föräldrarna födda i Sverige) eller utländsk bakgrund (född i utlandet eller född i Sverige med båda föräldrarna födda utomlands) (född i Sverige med båda föräldrarna födda i Sverige) eller utländsk bakgrund (född i utlandet eller född i Sverige med båda föräldrarna födda utomlands)(född i Sverige med båda föräldrarna födda i Sverige) eller utländsk bakgrund (född i utlandet eller född i Sverige med båda föräldrarna födda utomlands)född i Sverige med båda föräldrarna födda i Sverige) eller utländsk bakgrund (född i utlandet eller född i Sverige med båda föräldrarna födda utomlands)ödd i Sverige med båda föräldrarna födda i Sverige) eller utländsk bakgrund (född i utlandet eller född i Sverige med båda föräldrarna födda utomlands)?dd i Sverige med båda föräldrarna födda i Sverige) eller utländsk bakgrund (född i utlandet eller född i Sverige med båda föräldrarna födda utomlands)dd i Sverige med båda föräldrarna födda i Sverige) eller utländsk bakgrund (född i utlandet eller född i Sverige med båda föräldrarna födda utomlands)d i Sverige med båda föräldrarna födda i Sverige) eller utländsk bakgrund (född i utlandet eller född i Sverige med båda föräldrarna födda utomlands) i Sverige med båda föräldrarna födda i Sverige) eller utländsk bakgrund (född i utlandet eller född i Sverige med båda föräldrarna födda utomlands)i Sverige med båda föräldrarna födda i Sverige) eller utländsk bakgrund (född i utlandet eller född i Sverige med båda föräldrarna födda utomlands) Sverige med båda föräldrarna födda i Sverige) eller utländsk bakgrund (född i utlandet eller född i Sverige med båda föräldrarna födda utomlands)Sverige med båda föräldrarna födda i Sverige) eller utländsk bakgrund (född i utlandet eller född i Sverige med båda föräldrarna födda utomlands)verige med båda föräldrarna födda i Sverige) eller utländsk bakgrund (född i utlandet eller född i Sverige med båda föräldrarna födda utomlands)erige med båda föräldrarna födda i Sverige) eller utländsk bakgrund (född i utlandet eller född i Sverige med båda föräldrarna födda utomlands)rige med båda föräldrarna födda i Sverige) eller utländsk bakgrund (född i utlandet eller född i Sverige med båda föräldrarna födda utomlands)ige med båda föräldrarna födda i Sverige) eller utländsk bakgrund (född i utlandet eller född i Sverige med båda föräldrarna födda utomlands)ge med båda föräldrarna födda i Sverige) eller utländsk bakgrund (född i utlandet eller född i Sverige med båda föräldrarna födda utomlands)e med båda föräldrarna födda i Sverige) eller utländsk bakgrund (född i utlandet eller född i Sverige med båda föräldrarna födda utomlands) med båda föräldrarna födda i Sverige) eller utländsk bakgrund (född i utlandet eller född i Sverige med båda föräldrarna födda utomlands)med båda föräldrarna födda i Sverige) eller utländsk bakgrund (född i utlandet eller född i Sverige med båda föräldrarna födda utomlands)ed båda föräldrarna födda i Sverige) eller utländsk bakgrund (född i utlandet eller född i Sverige med båda föräldrarna födda utomlands)d båda föräldrarna födda i Sverige) eller utländsk bakgrund (född i utlandet eller född i Sverige med båda föräldrarna födda utomlands) båda föräldrarna födda i Sverige) eller utländsk bakgrund (född i utlandet eller född i Sverige med båda föräldrarna födda utomlands)båda föräldrarna födda i Sverige) eller utländsk bakgrund (född i utlandet eller född i Sverige med båda föräldrarna födda utomlands)åda föräldrarna födda i Sverige) eller utländsk bakgrund (född i utlandet eller född i Sverige med båda föräldrarna födda utomlands)?da föräldrarna födda i Sverige) eller utländsk bakgrund (född i utlandet eller född i Sverige med båda föräldrarna födda utomlands)da föräldrarna födda i Sverige) eller utländsk bakgrund (född i utlandet eller född i Sverige med båda föräldrarna födda utomlands)a föräldrarna födda i Sverige) eller utländsk bakgrund (född i utlandet eller född i Sverige med båda föräldrarna födda utomlands) föräldrarna födda i Sverige) eller utländsk bakgrund (född i utlandet eller född i Sverige med båda föräldrarna födda utomlands)föräldrarna födda i Sverige) eller utländsk bakgrund (född i utlandet eller född i Sverige med båda föräldrarna födda utomlands)öräldrarna födda i Sverige) eller utländsk bakgrund (född i utlandet eller född i Sverige med båda föräldrarna födda utomlands)?räldrarna födda i Sverige) eller utländsk bakgrund (född i utlandet eller född i Sverige med båda föräldrarna födda utomlands)räldrarna födda i Sverige) eller utländsk bakgrund (född i utlandet eller född i Sverige med båda föräldrarna födda utomlands)äldrarna födda i Sverige) eller utländsk bakgrund (född i utlandet eller född i Sverige med båda föräldrarna födda utomlands)?ldrarna födda i Sverige) eller utländsk bakgrund (född i utlandet eller född i Sverige med båda föräldrarna födda utomlands)ldrarna födda i Sverige) eller utländsk bakgrund (född i utlandet eller född i Sverige med båda föräldrarna födda utomlands)drarna födda i Sverige) eller utländsk bakgrund (född i utlandet eller född i Sverige med båda föräldrarna födda utomlands)rarna födda i Sverige) eller utländsk bakgrund (född i utlandet eller född i Sverige med båda föräldrarna födda utomlands)arna födda i Sverige) eller utländsk bakgrund (född i utlandet eller född i Sverige med båda föräldrarna födda utomlands)rna födda i Sverige) eller utländsk bakgrund (född i utlandet eller född i Sverige med båda föräldrarna födda utomlands)na födda i Sverige) eller utländsk bakgrund (född i utlandet eller född i Sverige med båda föräldrarna födda utomlands)a födda i Sverige) eller utländsk bakgrund (född i utlandet eller född i Sverige med båda föräldrarna födda utomlands) födda i Sverige) eller utländsk bakgrund (född i utlandet eller född i Sverige med båda föräldrarna födda utomlands)födda i Sverige) eller utländsk bakgrund (född i utlandet eller född i Sverige med båda föräldrarna födda utomlands)ödda i Sverige) eller utländsk bakgrund (född i utlandet eller född i Sverige med båda föräldrarna födda utomlands)?dda i Sverige) eller utländsk bakgrund (född i utlandet eller född i Sverige med båda föräldrarna födda utomlands)dda i Sverige) eller utländsk bakgrund (född i utlandet eller född i Sverige med båda föräldrarna födda utomlands)da i Sverige) eller utländsk bakgrund (född i utlandet eller född i Sverige med båda föräldrarna födda utomlands)a i Sverige) eller utländsk bakgrund (född i utlandet eller född i Sverige med båda föräldrarna födda utomlands) i Sverige) eller utländsk bakgrund (född i utlandet eller född i Sverige med båda föräldrarna födda utomlands)i Sverige) eller utländsk bakgrund (född i utlandet eller född i Sverige med båda föräldrarna födda utomlands) Sverige) eller utländsk bakgrund (född i utlandet eller född i Sverige med båda föräldrarna födda utomlands)Sverige) eller utländsk bakgrund (född i utlandet eller född i Sverige med båda föräldrarna födda utomlands)verige) eller utländsk bakgrund (född i utlandet eller född i Sverige med båda föräldrarna födda utomlands)erige) eller utländsk bakgrund (född i utlandet eller född i Sverige med båda föräldrarna födda utomlands)rige) eller utländsk bakgrund (född i utlandet eller född i Sverige med båda föräldrarna födda utomlands)ige) eller utländsk bakgrund (född i utlandet eller född i Sverige med båda föräldrarna födda utomlands)ge) eller utländsk bakgrund (född i utlandet eller född i Sverige med båda föräldrarna födda utomlands)e) eller utländsk bakgrund (född i utlandet eller född i Sverige med båda föräldrarna födda utomlands)) eller utländsk bakgrund (född i utlandet eller född i Sverige med båda föräldrarna födda utomlands) eller utländsk bakgrund (född i utlandet eller född i Sverige med båda föräldrarna födda utomlands)eller utländsk bakgrund (född i utlandet eller född i Sverige med båda föräldrarna födda utomlands)ller utländsk bakgrund (född i utlandet eller född i Sverige med båda föräldrarna födda utomlands)ler utländsk bakgrund (född i utlandet eller född i Sverige med båda föräldrarna födda utomlands)er utländsk bakgrund (född i utlandet eller född i Sverige med båda föräldrarna födda utomlands)r utländsk bakgrund (född i utlandet eller född i Sverige med båda föräldrarna födda utomlands) utländsk bakgrund (född i utlandet eller född i Sverige med båda föräldrarna födda utomlands)utländsk bakgrund (född i utlandet eller född i Sverige med båda föräldrarna födda utomlands)tländsk bakgrund (född i utlandet eller född i Sverige med båda föräldrarna födda utomlands)ländsk bakgrund (född i utlandet eller född i Sverige med båda föräldrarna födda utomlands)ändsk bakgrund (född i utlandet eller född i Sverige med båda föräldrarna födda utomlands)?ndsk bakgrund (född i utlandet eller född i Sverige med båda föräldrarna födda utomlands)ndsk bakgrund (född i utlandet eller född i Sverige med båda föräldrarna födda utomlands)dsk bakgrund (född i utlandet eller född i Sverige med båda föräldrarna födda utomlands)sk bakgrund (född i utlandet eller född i Sverige med båda föräldrarna födda utomlands)k bakgrund (född i utlandet eller född i Sverige med båda föräldrarna födda utomlands) bakgrund (född i utlandet eller född i Sverige med båda föräldrarna födda utomlands)bakgrund (född i utlandet eller född i Sverige med båda föräldrarna födda utomlands)akgrund (född i utlandet eller född i Sverige med båda föräldrarna födda utomlands)kgrund (född i utlandet eller född i Sverige med båda föräldrarna födda utomlands)grund (född i utlandet eller född i Sverige med båda föräldrarna födda utomlands)rund (född i utlandet eller född i Sverige med båda föräldrarna födda utomlands)und (född i utlandet eller född i Sverige med båda föräldrarna födda utomlands)nd (född i utlandet eller född i Sverige med båda föräldrarna födda utomlands)d (född i utlandet eller född i Sverige med båda föräldrarna födda utomlands) (född i utlandet eller född i Sverige med båda föräldrarna födda utomlands)(född i utlandet eller född i Sverige med båda föräldrarna födda utomlands)född i utlandet eller född i Sverige med båda föräldrarna födda utomlands)ödd i utlandet eller född i Sverige med båda föräldrarna födda utomlands)?dd i utlandet eller född i Sverige med båda föräldrarna födda utomlands)dd i utlandet eller född i Sverige med båda föräldrarna födda utomlands)d i utlandet eller född i Sverige med båda föräldrarna födda utomlands) i utlandet eller född i Sverige med båda föräldrarna födda utomlands)i utlandet eller född i Sverige med båda föräldrarna födda utomlands) utlandet eller född i Sverige med båda föräldrarna födda utomlands)utlandet eller född i Sverige med båda föräldrarna födda utomlands)tlandet eller född i Sverige med båda föräldrarna födda utomlands)landet eller född i Sverige med båda föräldrarna födda utomlands)andet eller född i Sverige med båda föräldrarna födda utomlands)ndet eller född i Sverige med båda föräldrarna födda utomlands)det eller född i Sverige med båda föräldrarna födda utomlands)et eller född i Sverige med båda föräldrarna födda utomlands)t eller född i Sverige med båda föräldrarna födda utomlands) eller född i Sverige med båda föräldrarna födda utomlands)eller född i Sverige med båda föräldrarna födda utomlands)ller född i Sverige med båda föräldrarna födda utomlands)ler född i Sverige med båda föräldrarna födda utomlands)er född i Sverige med båda föräldrarna födda utomlands)r född i Sverige med båda föräldrarna födda utomlands) född i Sverige med båda föräldrarna födda utomlands)född i Sverige med båda föräldrarna födda utomlands)ödd i Sverige med båda föräldrarna födda utomlands)?dd i Sverige med båda föräldrarna födda utomlands)dd i Sverige med båda föräldrarna födda utomlands)d i Sverige med båda föräldrarna födda utomlands) i Sverige med båda föräldrarna födda utomlands)i Sverige med båda föräldrarna födda utomlands) Sverige med båda föräldrarna födda utomlands)Sverige med båda föräldrarna födda utomlands)verige med båda föräldrarna födda utomlands)erige med båda föräldrarna födda utomlands)rige med båda föräldrarna födda utomlands)ige med båda föräldrarna födda utomlands)ge med båda föräldrarna födda utomlands)e med båda föräldrarna födda utomlands) med båda föräldrarna födda utomlands)med båda föräldrarna födda utomlands)ed båda föräldrarna födda utomlands)d båda föräldrarna födda utomlands) båda föräldrarna födda utomlands)båda föräldrarna födda utomlands)åda föräldrarna födda utomlands)?da föräldrarna födda utomlands)da föräldrarna födda utomlands)a föräldrarna födda utomlands) föräldrarna födda utomlands)föräldrarna födda utomlands)öräldrarna födda utomlands)?räldrarna födda utomlands)räldrarna födda utomlands)äldrarna födda utomlands)?ldrarna födda utomlands)ldrarna födda utomlands)drarna födda utomlands)rarna födda utomlands)arna födda utomlands)rna födda utomlands)na födda utomlands)a födda utomlands) födda utomlands)födda utomlands)ödda utomlands)?dda utomlands)dda utomlands)da utomlands)a utomlands) utomlands)utomlands)tomlands)omlands)mlands)lands)ands)nds)ds)s))