Folkmängd år 1990-2018 efter bostadsområde och ålder
Markera ditt val och tryck på knappen 'Fortsätt'. Markeringstips

För markerade variabler Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

År Markera minst ett värde

Totalt 29 Valda

Sök

Bostadsområde Markera minst ett värde

Totalt 183 Valda

Sök

Ålder

Totalt 101 Valda

Sök


Antal valda celler är:(maximalt tillåtna antal är 100 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 100 000
Kontakt och information

Information

Enhet
Antal personer
Kontakt
Kontakta vår funktionsbrevlåda: statistikochanalys@vasteras.se
Skapad datum
2019-05-15
Källa
Statistiska Centralbyrån, uttag genom Västerås stads statistikdatabas. (http://statistik.vasteras.se)
Matris
FOLKKDiD
Fotnoter

Fotnoter

Från år 2016 redovisas Lycksta tätort 523 och Lybeck tätort 724 som egna statistikområden.
Från år 2016 redovisas Roligheten 722 och Råstock 723 inte som egna statistikområden.
Från år 2017 redovisas Kylla 372, Lospånga by 414, Litslunda 422, Svanå 511, Åkesta 534, Sevalla 641, Ändesta 731 och Orresta 752 inte som egna statistikområden.