Befolkningsförändringar i kommunprognosen, år 2023-2045
Markera ditt val och tryck på knappen 'Fortsätt'. Markeringstips

För markerade variabler Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

År Markera minst ett värde

Totalt 24 Valda

Sök

Händelse Markera minst ett värde

Totalt 8 Valda

Sök


Antal valda celler är:(maximalt tillåtna antal är 100 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 100 000
Kontakt och information

Information

Enhet
Antal personer
Kontakt
Kontakta vår funktionsbrevlåda: statistikochanalys@vasteras.se
Senast uppdaterad
2023-06-02
Skapad datum
2019-07-03
Källa
Västerås stads befolkningsprognos, framtagen av Statisticon. Reviderad version år 2023. Faktisk folkmängd för startåret 2022, samt prognos för år 2023-2045
Matris
BEFP18-2
Fotnoter

Fotnoter

Syftet med befolkningsprognosen för Västerås stad är för det första att ge en trovärdig och översiktlig bild av hur folkmängden i kommunen kommer att utvecklas under de kommande åren. Den andra delen av syftet är att på kort sikt presentera ett planeringsunderlag för berörda förvaltningar, främst inom förskola och grundskolan. Den tillhörande delområdesprognosen kommer att stämmas av mot folkmängden i prognosen.