Delområdesprognos år 2020-2026 efter ålder
Markera ditt val och tryck på knappen 'Fortsätt'. Markeringstips

För markerade variabler Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

År Markera minst ett värde

Totalt 8 Valda

Sök

Bostadsområde Markera minst ett värde

Totalt 164 Valda

Sök

Ålder

Totalt 96 Valda

Sök


Antal valda celler är:(maximalt tillåtna antal är 100 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 100 000
Kontakt och information

Information

Enhet
antal personer
Kontakt
Kontakta vår funktionsbrevlåda: statistikochanalys@vasteras.se
Senast uppdaterad
2021-01-08
Skapad datum
2019-07-03
Källa
Västerås stads befolkningsprognos, framtagen av Statisticon. Reviderad version år 2020. Faktisk folkmängd för startåret år 2019, samt prognos för år 2020-2026.
Matris
BEFP18-3
Fotnoter

Fotnoter

Inga fotnoter finns