Delområdesprognos (N3) år 2023-2032 efter åldersgrupp
Markera ditt val och tryck på knappen 'Fortsätt'. Markeringstips

För markerade variabler Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

bostadsområde Markera minst ett värde

Totalt 169 Valda

Sök

år Markera minst ett värde

Totalt 10 Valda

Sök

ålder

Totalt 5 Valda

Sök


Antal valda celler är:(maximalt tillåtna antal är 100 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 100 000
Kontakt och information

Information

Enhet
antal personer
Kontakt
Kontakta vår funktionsbrevlåda: statistikochanalys@vasteras.se
Senast uppdaterad
2023-06-09
Skapad datum
2019-07-03
Källa
Västerås stads befolkningsprognos, framtagen av Statisticon. Reviderad version år 2023
Matris
BEFP18-3
Fotnoter

Fotnoter

Inga fotnoter finns