Antal personbilar år 2005-2018 efter bostadsområde, ägarkategori, yrkesm/ej
Markera ditt val och tryck på knappen 'Fortsätt'. Markeringstips

För markerade variabler Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

År Markera minst ett värde

Totalt 14 Valda

Sök

Yrkesm/ej yrkesm

Totalt 2 Valda

Sök

Bostadsområde Markera minst ett värde

Totalt 184 Valda

Sök

Status

Totalt 2 Valda

Sök

Ägarkategori

Totalt 2 Valda

Sök


Antal valda celler är:(maximalt tillåtna antal är 100 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 100 000
Kontakt och information

Information

Enhet
antal personbiler
Kontakt
Kontakta vår funktionsbrevlåda: statistikochanalys@vasteras.se
Senast uppdaterad
2019-07-11
Referenstid
Sista december resp. år
Skapad datum
2018-11-14
Källa
Statistiska Centralbyrån (SCB), uttag genom Västerås stads områdesdatabas, OSDB.
Matris
KOM2
Fotnoter

Fotnoter

Markeringen '-' indikerar att det inte finns värden för det specifika delområde