Antal personbilar år 2005-2020 efter bostadsområde (N3), status
Markera ditt val och tryck på knappen 'Fortsätt'. Markeringstips

För markerade variabler Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

år Markera minst ett värde

Totalt 16 Valda

Sök

bostadsområde Markera minst ett värde

Totalt 183 Valda

Sök

status

Totalt 2 Valda

Sök


Antal valda celler är:(maximalt tillåtna antal är 100 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 100 000
Kontakt och information

Information

Enhet
antal personbilar
Kontakt
Kontakta vår brevlåda: statistikochanalys@vasteras.se
Senast uppdaterad
2021-06-16
Källa
Statistiska Centralbyrån (SCB), uttag genom Västerås stads områdesdatabas, OSDB.
Matris
KOM2
Fotnoter

Fotnoter

Markeringen '-' indikerar att det inte finns värden för det specifika delområde