Färdigställda bostäder i nya hus år 2002-2023 efter bostadsområde (N3), hustyp och upplåtelseform
Markera ditt val och tryck på knappen 'Fortsätt'. Markeringstips

För markerade variabler Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

år Markera minst ett värde

Totalt 22 Valda

Sök

bostadsområde Markera minst ett värde

Totalt 183 Valda

Sök

hustyp

Totalt 2 Valda

Sök

upplåtelseform

Totalt 3 Valda

Sök


Antal valda celler är:(maximalt tillåtna antal är 100 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 100 000
Kontakt och information

Information

Enhet
Antal bostäder
Kontakt
Kontakta vår brevlåda: statistikochanalys@vasteras.se
Senast uppdaterad
2023-04-08
Uppdateringsfrekvens
Årligen
Källa
Västerås stads byggnationsstatistik, Statistik- och analysenheten
Matris
LGH4
Fotnoter

Fotnoter

En bostad räknas som färdigställd när bygglovsavdelningen har beviljat slutbesked eller interimistiskt slutbesked.
Denna tabell redovisas på NYKO3. NYKO3 är en geografisk områdesindelning som delar Västerås in i 185 områden. Från år 2021 redovisas Gäddeholm landsbygd (763) som ett eget statistikområde. Området har tidigare varit del av Irsta landsbygd (713). Öster Mälarstrand (081) och Mälarparken (073) redovisas numera som ett statistikområde (073).