Trångboddhet år 2022 efter bostadsområden (N2)
Markera ditt val och tryck på knappen 'Fortsätt'. Markeringstips

För markerade variabler Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

år Markera minst ett värde

Totalt 1 Valda

Sök

bostadsområden Markera minst ett värde

Totalt 52 Valda

Sök

enhet Markera minst ett värde

Totalt 8 Valda

Sök


Antal valda celler är:(maximalt tillåtna antal är 100 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 100 000
Kontakt och information

Information

Enhet
Procentuell andel
Kontakt
Kontakta vår brevlåda: statistikochanalys@vasteras.se
Senast uppdaterad
2023-06-23
Källa
Egna bearbetningar av statistik från SCB
Matris
BEF
Fotnoter

Fotnoter

Måttet visar andelen boende i flerfamiljshus som är trångbodda enligt norm 2. Trångboddhet kan vara självvalt, men är också förknippat med problem. Trångboddhet kan leda till konflikter i hushållet och det kan försvåra för skolungdomar att koncentrera sig på läxor.
För att räkna ut hur många personer som är trångbodda används uppgifter om antal personer som är skrivna på en lägenhet och antalet rum i lägenheten. Till varje lägenhet ska det finnas ett rum som ingen sover i (vardagsrum) och max två personer per sovrum. Lägenheter där det bara bor en person behöver inget vardagesrum och kan aldrig vara trångbodda oavsett storlek. Antalet trångbodda personer delas sedan på antalet personer som bor i flerfamiljshus. Det är en brist för måttet att uppgifter saknas för boende i småhus. Andra undersökningar tyder dock på att antalet trångbodda i småhus är lågt.
Inga personuppgifter ska visas i Statistikdatabaserna. För att säkerställa det måste vi ibland sekretessmarkera områden. Sekretess markeras med '..'. Inget värde redovisas för ett sekretessmarkerat område. Beroende på hur känslig uppgiften är sekretessmarkeras antal under 5 eller 8.
Denna tabell redovisas på NYKO2. NYKO2 är en geografisk områdesindelning som delar Västerås in i 51 områden. Från år 2021 redovisas Gäddeholm som ett eget statistikområde (76). Området har tidigare varit del av Irsta (71). Också Öster Mälarstrand (07) redovisas som ett eget statistikområde. Området var tidigare del av Hamre/Talltorp (08).