Antal bostäder efter bostadsområde (N2), hustyp och byggnadsår
Markera ditt val och tryck på knappen 'Fortsätt'. Markeringstips

För markerade variabler Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

år Markera minst ett värde

Totalt 1 Valda

Sök

bostadsområde Markera minst ett värde

Totalt 52 Valda

Sök

byggnadsår Markera minst ett värde

Totalt 11 Valda

Sök

hustyp Markera minst ett värde

Totalt 4 Valda

Sök


Antal valda celler är:(maximalt tillåtna antal är 100 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 100 000
Kontakt och information

Information

Enhet
Antal bostäder
Kontakt
Kontakta vår brevlåda: statistikochanalys@vasteras.se
Senast uppdaterad
2023-08-07
Källa
Källa: SCB (MONA). Sammanställning av Statistik och analysenheten, Västerås stad
Matris
NoMatrix
Fotnoter

Fotnoter

Inga fotnoter finns