Bostadsarea efter bostadsområde (N2) och hustyp
Markera ditt val och tryck på knappen 'Fortsätt'. Markeringstips

För markerade variabler Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

år Markera minst ett värde

Totalt 3 Valda

Sök

bostadsområde Markera minst ett värde

Totalt 53 Valda

Sök

hustyp Markera minst ett värde

Totalt 4 Valda

Sök

bostadsarea Markera minst ett värde

Totalt 4 Valda

Sök

enhet Markera minst ett värde

Totalt 2 Valda

Sök


Antal valda celler är:(maximalt tillåtna antal är 100 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 100 000
Kontakt och information

Information

Enhet
Antal bostäder
Kontakt
Kontakta vår brevlåda: statistikochanalys@vasteras.se
Senast uppdaterad
2024-05-14
Källa
Källa: SCB (MONA). Sammanställning av Statistik och analysenheten, Västerås stad
Matris
NoMatrix
Fotnoter

Fotnoter

Inga personuppgifter ska redovisas i Statistikdatabaserna. För att säkerställa det måste vi ibland
sekretessmarkera statistiken. Vilken sekretessgräns vi använder beror på hur känslig uppgiften är.
Denna tabell har sekretessgranskats och värden under 4 har ersatts med slumpmässiga tal mellan 1-3.
Det innebär att siffrorna 1, 2 och 3 förekommer i tabellen men dessa avser inte de sanna värdena.