Bostadsbestånd: Antal lägenheter år 2000-2017 efter område och hustyp
Markera ditt val och tryck på knappen 'Fortsätt'. Markeringstips

För markerade variabler Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

område Markera minst ett värde

Totalt 182 Valda

Sök

år Markera minst ett värde

Totalt 18 Valda

Sök

hustyp Markera minst ett värde

Totalt 2 Valda

Sök


Antal valda celler är:(maximalt tillåtna antal är 100 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 100 000
Kontakt och information

Information

Enhet
antal
Kontakt
Konsultcenter, Konsultcenter@vasteras.se
Skapad datum
2018-08-15
Källa
Västerås stad, Konsultcenter.
Matris
LGH7
Fotnoter

Fotnoter

Lägenhetsbeståndet på delområdesnivå är beräknat utifrån den senaste Folk- och bostadsräkningen 1990. Därefter har utvecklingen beräknat utifrån nybygnation och moderniseringsnetto (plusposter) samt rivning (minuspost).
För nedanstående, relativt sent tillkomna, nyckelkodsområden kan antalet lägenheter därför inte särredovisas. Inom parentes framgår i vilket område lägenheterna redovisas på.

372 Kylla (371 Badelunda landsbygd)
414 Lospånga by (412 Dingtuna landsbygd)
422 Litslunda (421 Lillhärads landsbygd)
511 Svanå (512 Harakers landsbygd)
534 Åkesta (533 Skultuna landsbygd)
641 Sevalla (642 Sevalla landsbygd)
722 Roligheten (721 Kärrbo landsbygd)
723 Råstock (721 Kärrbo landsbygd)
731 Ändesta (733 Kungsåra landsbygd)