Median sammanräknad förvärvsinkomst år 2017-2022 efter bostadsområde (N2), ålder och kön
Markera ditt val och tryck på knappen 'Fortsätt'. Markeringstips

För markerade variabler Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

år Markera minst ett värde

Totalt 6 Valda

Sök

bostadsområde Markera minst ett värde

Totalt 53 Valda

Sök

ålder Markera minst ett värde

Totalt 8 Valda

Sök

kön Markera minst ett värde

Totalt 3 Valda

Sök


Antal valda celler är:(maximalt tillåtna antal är 100 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 100 000
Kontakt och information

Information

Enhet
SEK
Kontakt
Kontakta vår brevlåda: statistikochanalys@vasteras.se
Senast uppdaterad
2024-05-14
Källa
Egna bearbetningar av statistik från SCB
Matris
NoMatrix
Fotnoter

Fotnoter

Den sammanräknade förvärvsinkomsten består av de sammanlagda löpande skattepliktiga inkomsterna, vilket avser inkomster från anställning, företagande, pension, sjukpenning och andra skattepliktiga transfereringar. I sammanräknad förvärvsinkomst ingår inte inkomst av kapital. Medianinkomst anger det mittersta värdet vilket innebär att lika många individer har lägre respektive högre inkomst än medianvärdet.
Inga personuppgifter ska visas i Statistikdatabaserna. För att säkerställa det måste vi ibland sekretessmarkera områden. Inget värde redovisas för ett sekretessmarkerat område. Sekretess markeras med '-'. Beroende på hur känslig uppgiften är sekretessmarkeras antal under 8 eller 4.
Denna tabell redovisas på NYKO2. NYKO2 är en geografisk områdesindelning som delar Västerås in i 51 områden. Från år 2021 redovisas Gäddeholm som ett eget statistikområde (76). Området har tidigare varit del av Irsta (71). Också Öster Mälarstrand (07) redovisas som ett eget statistikområde. Området var tidigare del av Hamre-Talltorp (08).