Median sammanräknad förvärvsinkomst år 2010-2018 efter bostadsområde, ålder och kön
Markera ditt val och tryck på knappen 'Fortsätt'. Markeringstips

För markerade variabler Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

År Markera minst ett värde

Totalt 9 Valda

Sök

Bostadsområde Markera minst ett värde

Totalt 51 Valda

Sök

Kön Markera minst ett värde

Totalt 2 Valda

Sök

Ålder Markera minst ett värde

Totalt 8 Valda

Sök


Antal valda celler är:(maximalt tillåtna antal är 100 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 100 000
Kontakt och information

Information

Enhet
SEK
Kontakt
Kontakta vår funktionsbrevlåda: statistikochanalys@vasteras.se
Senast uppdaterad
2020-10-29
Skapad datum
2019-07-05
Källa
Statistiska Centralbyrån (SCB), uttag genom Västerås stads områdesdatabas, OSDB.
Matris
NoMatrix
Fotnoter

Fotnoter

Den sammanräknade förvärvsinkomsten består av de sammanlagda löpande skattepliktiga inkomsterna, vilket avser inkomster från anställning, företagande, pension, sjukpenning och andra skattepliktiga transfereringar. I sammanräknad förvärvsinkomst ingår inte inkomst av kapital.
Medianinkomst anger det mittersta värdet vilket innebär att lika många individer har lägre respektive högre inkomst än medianvärdet.