Antal personbilar år 2005-2017 efter område, ägarkategori, yrkesm/ej
Markera ditt val och tryck på knappen 'Fortsätt'. Markeringstips

För markerade variabler Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

år Markera minst ett värde

Totalt 13 Valda

Sök

delområde Markera minst ett värde

Totalt 184 Valda

Sök

ägarkategori

Totalt 2 Valda

Sök

yrkesm/ej yrkesm

Totalt 2 Valda

Sök

status

Totalt 2 Valda

Sök


Antal valda celler är:(maximalt tillåtna antal är 100 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 100 000
Kontakt och information

Information

Enhet
antal
Kontakt
Kontakta vår funktionsbrevlåda: konsultcenter@vasteras.se
Referenstid
Sista december resp. år
Skapad datum
2018-11-14
Källa
Statistiska Centralbyrån (SCB), uttag genom Västerås stads områdesdatabas, OSDB.
Matris
KOM2
Fotnoter

Fotnoter

Markeringen - indikerar att det inte finns värden för det specifika delområde