Ohälsotal år 2005-2018 efter bostadsområde, kön och utbildningsnivå
Markera ditt val och tryck på knappen 'Fortsätt'. Markeringstips

För markerade variabler Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

år Markera minst ett värde

Totalt 14 Valda

Sök

Statistikområde N3 Markera minst ett värde

Totalt 184 Valda

Sök

kön

Totalt 2 Valda

Sök

utbildningsnivå

Totalt 6 Valda

Sök

enhet Markera minst ett värde

Totalt 2 Valda

Sök


Antal valda celler är:(maximalt tillåtna antal är 100 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 100 000
Kontakt och information

Information

Enhet
Ohälsodagar (totalt) och antal personer
Kontakt
Kontakta vår funktionsbrevlåda: konsultcenter@vasteras.se
Skapad datum
2019-05-15
Källa
Statistiska Centralbyrån, uttag genom Västerås stads statistikdatabas (http://statistik.vasteras.se)
Matris
OH1
Fotnoter

Fotnoter

Ohälsotalet beräknas genom att summan av dagar med sjukpenning, dagar med sjuk- och aktivitetsersättning, dagar med rehabiliteringsersättning och dagar med arbetsskadepenning divideras med befolkningen 16-64 år.
Ohälsotalet är dagmått - dagar per person - och alla dagar är omräknade till heldagar. Arbetsgivaren betalar sjuklön de 14 första dagarna av sjukperioden. Dessa ingår inte i ohälsotalet.
Från år 2016 redovisas Lycksta tätort 523 och Lybeck tätort 724 som egna statistikområden.
Från år 2016 redovisas Roligheten 722 och Råstock 723 inte som egna statistikområden.
Från år 2017 redovisas Kylla 372, Lospånga by 414, Litslunda 422, Svanå 511, Åkesta 534, Sevalla 641, Ändesta 731 och Orresta 752 inte som egna statistikområden.