Ohälsotal år 2005-2022 efter bostadsområde (N2) och kön
Markera ditt val och tryck på knappen 'Fortsätt'. Markeringstips

För markerade variabler Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

år Markera minst ett värde

Totalt 18 Valda

Sök

bostadsområde Markera minst ett värde

Totalt 54 Valda

Sök

kön Markera minst ett värde

Totalt 3 Valda

Sök


Antal valda celler är:(maximalt tillåtna antal är 100 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 100 000
Kontakt och information

Information

Enhet
Ohälsotal
Kontakt
Kontakta vår funktionsbrevlåda: statistikochanalys@vasteras.se
Senast uppdaterad
2023-08-17
Skapad datum
2021-06-18
Källa
Egna bearbetningar av statistik från SCB
Matris
Ohalsa1
Fotnoter

Fotnoter

Ohälsotalet beräknas genom att summan av dagar med sjukpenning, dagar med sjuk- och aktivitetsersättning, dagar med rehabiliteringsersättning och dagar med arbetsskadepenning divideras med befolkningen i respektive åldersgrupp. Ohälsotalet är dagmått - dagar per person - och alla dagar är omräknade till heldagar. Arbetsgivaren betalar sjuklön de 14 första dagarna av sjukperioden. Dessa ingår inte i ohälsotalet.
Inga personuppgifter ska visas i Statistikdatabaserna. För att säkerställa det måste vi ibland sekretessmarkera områden. Inget värde redovisas för ett sekretessmarkerat område. Sekretess markeras med '-'. Beroende på hur känslig uppgiften är sekretessmarkeras antal under 8 eller 4.
Denna tabell redovisas på NYKO2. NYKO2 är en geografisk områdesindelning som delar Västerås in i 51 områden. Från år 2021 redovisas Gäddeholm som ett eget statistikområde (76). Området har tidigare varit del av Irsta (71). Också Öster Mälarstrand (07) redovisas som ett eget statistikområde. Området var tidigare del av Hamre-Talltorp (08).