Ohälsotal år 2005-2019 efter bostadsområde och kön
Markera ditt val och tryck på knappen 'Fortsätt'. Markeringstips

För markerade variabler Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

År Markera minst ett värde

Totalt 15 Valda

Sök

Bostadsområde Markera minst ett värde

Totalt 50 Valda

Sök

Kön Markera minst ett värde

Totalt 3 Valda

Sök


Antal valda celler är:(maximalt tillåtna antal är 100 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 100 000
Kontakt och information

Information

Enhet
Ohälsotal
Kontakt
Kontakta vår funktionsbrevlåda: statistikochanalys@vasteras.se
Skapad datum
2020-09-04
Källa
Statistiska Centralbyrån, uttag genom Västerås stads statistikdatabas. (http://statistik.vasteras.se)
Matris
NoMatrix
Fotnoter

Fotnoter

Ohälsotalet beräknas genom att summan av dagar med sjukpenning, dagar med sjuk- och aktivitetsersättning, dagar med rehabiliteringsersättning och dagar med arbetsskadepenning divideras med befolkningen i respektive åldersgrupp. Ohälsotalet är dagmått - dagar per person - och alla dagar är omräknade till heldagar. Arbetsgivaren betalar sjuklön de 14 första dagarna av sjukperioden. Dessa ingår inte i ohälsotalet.