Andel behöriga till gymnasieskolans yrkesprogram 2019-2022 efter bostadsområde (N2) och kön
Markera ditt val och tryck på knappen 'Fortsätt'. Markeringstips

För markerade variabler Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

år Markera minst ett värde

Totalt 4 Valda

Sök

bostadsområde Markera minst ett värde

Totalt 53 Valda

Sök

behörighet Markera minst ett värde

Totalt 1 Valda

Sök

kön Markera minst ett värde

Totalt 4 Valda

Sök


Antal valda celler är:(maximalt tillåtna antal är 100 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 100 000
Kontakt och information

Information

Enhet
Elever
Senast uppdaterad
2023-08-21
Skapad datum
2021-08-25
Källa
Källa: SCB (MONA). Sammanställning av Statistik och analysenheten, Västerås stad.
Matris
NoMatrix
Fotnoter

Fotnoter

Andel behöriga beräknas utifrån samtliga 15 - 19 åringar. För att en elev skall vara behörig till gymnasiskolan krävs godkänd i ämnena svenska/svenska som andra språk, engelska och matematik. För yrkesprogrammen krävs desutom godkända betyg i ytterligare fem ämnen, det vill säga totalt åtta.