Utbildningsnivå 2018-2020 för personer i åldern 25-64 år efter bostadsområden (N2) och kön
Markera ditt val och tryck på knappen 'Fortsätt'. Markeringstips

För markerade variabler Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

år Markera minst ett värde

Totalt 3 Valda

Sök

bostadsområden Markera minst ett värde

Totalt 51 Valda

Sök

kön

Totalt 2 Valda

Sök

utbildningsnivå

Totalt 3 Valda

Sök


Antal valda celler är:(maximalt tillåtna antal är 100 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 100 000
Kontakt och information

Information

Enhet
Antal personer
Kontakt
Kontakta vår brevlåda: statistikochanalys@vasteras.se
Senast uppdaterad
2021-07-01
Källa
Egna bearbetningar av statistik från SCB
Matris
NoMatrix
Fotnoter

Fotnoter

Visar andel av befolkningen 25-64 år med förgymnasial utbildning (max 9 år), gymnasial utbildning samt eftergymnasial utbildning.
Inga personuppgifter ska visas i Statistikdatabaserna. För att säkerställa det måste vi ibland sekretessmarkera områden. Inget värde redovisas för ett sekretessmarkerat område. Sekretess markeras med '-'. Beroende på hur känslig uppgiften är sekretessmarkeras antal under 5 eller 8.
Denna tabell redovisas på NYKO2. NYKO2 är en geografisk områdesindelning som delar Västerås in i 51 områden.